O spoločnosti

Východoslovenská energetika a.s. (VSE) je energetická spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby spojené s odberom elektriny a plynu.

Predmetom činnosti VSE je nákup elektriny a plynu od výrobcov a jej predaj našim približne 500 000 zákazníkom – domácnostiam, firmám a organizáciám, veľkým a kľúčovým zákazníkom. Prostredníctvom Zmlúv o združenej dodávke energií zabezpečujeme zákazníkom komplexné služby v oblasti predaja elektriny, plynu a distribúcie elektriny. Vlastníkom akcií VSE je VSE Holding a.s. (100 %).

Poslaním našej spoločnosti je poskytovanie spoľahlivých a komplexných služieb, ktoré zodpovedajú požiadavkám zákazníkov. Hodnoty, ktoré chceme v našej spoločnosti napĺňať, sú: dôvera, spoľahlivosť, orientácia na zákazníka, výkon a vytváranie budúcnosti energetiky. Našim zákazníkom prinášame okrem dodávky elektriny, plynu a súvisiacich služieb aj nové produkty a riešenia, ktoré im pomáhajú ušetriť financie, zvyšujú bezpečnosť ich majetku, zdravia a osobné pohodlie.

Obchodné meno:
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo:
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO:
44 483 767
IČ DPH:
SK 202 273 0457
Spoločnosť innogy Slovensko s. r. o. zanikla dňa 1. 7. 2022 zlúčením so spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s.
  • Archív Výročných správ

  • Archív Súvisiace dokumenty