Spoločenská zodpovednosť

VSE je členom neformálneho združenia firiem Business Leaders Fórum. Spolu s ostatnými členmi presadzuje princípy spoločenskej zodpovednosti na Slovensku už od roku 2004. Uvedomujeme si, že aktivity smerujúce k podpore komunity, k zlepšeniu zamestnaneckých a dodávateľsko-odberateľských vzťahov či k ochrane životného prostredia, prispievajú k zvyšovaniu kvality života celého východoslovenského regiónu.

Ak chcete vedieť viac, pozrite si: