Dodávatelia

Nákup elektriny

Naša spoločnosť nevlastní žiadne zariadenia na výrobu elektriny. Celý jej objem nakupujeme od našich dodávateľov. Pracovníci VSE zodpovední za nákup elektriny riadia výber dodávateľov s dôrazom na to, aby sme mohli našim zákazníkom ponúkať silovú elektrinu za čo najvýhodnejšie ceny.

Štruktúra nákupu v roku 2012

obrázok štruktúra nákupu rok 2012
  legenda 59,14 % Slovenské elektrárne
  legenda 8,92 % kombinovaná výroba tepla a elektriny a obnoviteľné zdroje
  legenda 1,04 % spotový trh
  legenda 29,73 % ostatní
  legenda 1,17 % odchýlky


 

Obnoviteľné zdroje elektriny

Podporujeme budovanie alternatívnych energetických zdrojov a takisto sa podieľame na ich rozvoji. Ak máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou pri výstavbe nových energetických diel (okrem procesu samotného pripojenia do distribučnej sústavy a výkupu elektriny za regulované ceny), skontaktujte sa s nami na e-mailovej adrese rozvoj@vse.sk.

Za výkup elektriny z obnoviteľných zdrojov a pripojenie nových zdrojov do distribučnej sústavy je v zmysle Zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a Zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike zodpovedná spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (www.vsds.sk) ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Nákup komodít

VSE Holding a.s. realizuje výberové konania na komodity (tovary, práce, služby) podľa platnej internej smernice, v súlade s Kódexom správania VSE. Cieľom je zvýšenie prehľadnosti a transparentnosti v procese nákupu a rovnosť šancí pre všetkých potencionálnych dodávateľov.

Viac o spôsobe, akým nakupuje VSE Holding a.s. komodity sa dočítate priamo na stránkach spoločnosti VSE Holding a.s..

BOZP