Podmienky používania

Podmienky používania internetových stránok spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.

Vstupom, prehliadaním alebo akýmkoľvek používaním webových stránok Východoslovenskej energetiky a.s., bez výhrad potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete podmienkam používania webových stránok spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. Rovnako sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Východoslovenská energetika a.s. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, tieto webové stránky nepoužívajte.

Používanie stránok

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov, či poskytnutých informácií z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, a tieto sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Užívateľ stránok sa zaväzuje neporušovať autorské a iné práva duševného vlastníctva. Publikovanie informácií a materiálov na tejto webovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú licencie alebo práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. nie je povolené z webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje Východoslovenská energetika a.s. za účelom informovania verejnosti o ponukách produktov, službách a činnostiach spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia. Žiadne materiály, informácie, ani ďalšie formy komunikácie, ktoré budú prijaté, sa nebudú považovať za dôverné, ani súkromné a Východoslovenská energetika nepreberá ohľadom nich žiadnu zodpovednosť. Východoslovenská energetika a.s. nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy spôsobené používaním internetovej stránky, ktoré by vznikli akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií. Východoslovenská energetika a.s. nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Príspevky používateľov

Akékoľvek materiály, informácie, či iné formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto webovej stránke, sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva. Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie. Zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Dostupnosť stránok

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. robí všetko preto, aby jej stránky boli dostupné a použiteľné čo najširšou skupinou návštevníkov. Stránky sú vytvárané v súlade so štandardami medzinárodného konzorcia W3C a testované v rôznych internetových prehliadačoch. Niektoré stránky potrebujú pre správne fungovanie zapnutú podporu jazyka JavaScript. Stránky spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. sú v súčasnosti použiteľné v aktuálnych verziách majoritných prehliadačov (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).

Ochrana údajov

Pre spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. je ochrana osobných údajov našich zákazníkov kľúčová. Dbáme preto na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti. Viac o pravidlách ochrany osobných údajov sa dočítate v nasledujúcom dokumente:
Pravidlá ochrany osobných údajov VSE a.s.

 

Zásady používania súborov cookie

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. (ďalej VSE a.s.) používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

Používanie cookies

Jednotlivé stránky spoločnosti VSE a.s. používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok prevádzkovaných VSE a.s. vyjadrujete spoločnosti VSE a.s. súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach spoločnosti VSE a.s. môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookie

  Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a p. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookie

  Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a p. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 • Funkčné súbory cookie

  Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality ai., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

 • Reklamné súbory cookie

  Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní. 

 • Súbory cookie tretích strán

  Na stránkach spoločnosti VSE a.s. sa prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti VSE a.s. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť VSE a.s. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Cookies, ktoré sa na webových stránkach VSE a.s. používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 3/13/23Cookiebot:

Potrebné (7)

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

MenoPoskytovateľÚčelPlatnosť doTyp
__cf_bmVimeoThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.1 deňHTTP Cookie
_splunk_rum_sidWufooDetects and logs potential errors on third-party provided functions on the website.1 deňHTTP Cookie
CONSENT [x2]Google
YouTube
Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.2 rokovHTTP Cookie
CookieConsentCookiebotStores the user's cookie consent state for the current domain1 rokHTTP Cookie
PHPSESSIDWufooPreserves user session state across page requests.SessionHTTP Cookie
rc::aGoogleThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.PersistentHTML Local Storage

Preferencie (1)

Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

MenoPoskytovateľÚčelPlatnosť doTyp
IBM_WAC_ANONYMOUS_USER_IDweb-chat.global.assistant.watson.appdomain.cloudČaká na schválenie44 dníHTTP Cookie

Štatistiky (16)

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

MenoPoskytovateľÚčelPlatnosť doTyp
_gaGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.399 dníHTTP Cookie
_ga_#GoogleUsed by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.399 dníHTTP Cookie
_gatGoogleUsed by Google Analytics to throttle request rate1 deňHTTP Cookie
_gidGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 deňHTTP Cookie
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjarThis cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice.1 deňHTTP Cookie
_hjFirstSeenHotjarThis cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website.1 deňHTTP Cookie
_hjIncludedInPageviewSampleHotjarDetermines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder.1 deňHTTP Cookie
_hjIncludedInSessionSample_#HotjarCollects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read.1 deňHTTP Cookie
_hjSession_#HotjarCollects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read.1 deňHTTP Cookie
_hjSessionUser_#HotjarCollects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read.1 rokHTTP Cookie
_hjTLDTestHotjarDetects the SEO-ranking for the current website. This service is part of a third-party statistics and analysis service.SessionHTTP Cookie
ep201 [x2]WufooGathers information on the user’s interaction with the SurveyMonkey-Widget on the website, for statistical analysis and website optimization.1 deňHTTP Cookie
events/1/#New RelicUsed to monitor website performance for statistical purposes.SessionPixel Tracker
jserrors/1/#New RelicČaká na schválenieSessionPixel Tracker
vuidVimeoCollects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.399 dníHTTP Cookie

Marketing (17)

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

MenoPoskytovateľÚčelPlatnosť doTyp
_fbpMeta Platforms, Inc.Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 mesiacovHTTP Cookie
ads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.SessionPixel Tracker
IDEGoogleUsed by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 rokHTTP Cookie
pagead/1p-user-list/#GoogleTracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites.SessionPixel Tracker
test_cookieGoogleUsed to check if the user's browser supports cookies.1 deňHTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeTries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 dníHTTP Cookie
YSCYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTP Cookie
yt.innertube::nextIdYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
yt.innertube::requestsYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-cast-availableYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-cast-installedYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage

Nezaradené (3)

Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.

MenoPoskytovateľÚčelPlatnosť doTyp
fc0b45dd-c4ce-450e-ada5-1af1f7a69631_ff998aa6-1105-43f8-961e-8b2758f2194d_configDataAzureČaká na schválenieSessionHTML Local Storage
prod_SystemConfigurationDataAzureČaká na schválenieSessionHTML Local Storage
WASReqURLwww.vse.skČaká na schválenieSessionHTTP Cookie