Domáce Krytie

Kryje nečakané poškodenie nehnuteľnosti

Domáce Krytie

Kryje nečakané poškodenie nehnuteľnosti

Jednoduché a spoľahlivé poistenie nehnuteľnosti

 Aktivujte si poistenie z pohodlia domova a začnite využívať výhody starostlivosti o vašu domácnosť od VSE.

Pozor na nedostatočné poistenie nehnuteľnosti

Podľa NBS vzrástli priemernéceny nehnuteľností za posledný rok o viac ako 20 %. Ak máte staršiu poistku, pravdepodobne je poistné krytie nastavené nižšie ako je reálna hodnota nehnuteľností. V prípade vzniku škodovej udalosti vám poisťovňanevyplatí náhradu škody v plnej hodnoty nehnuteľnosti. Kalkulačka nižšie vám napovie, či je poistenie vašej nehnuteľnosti nastavené správne.

Nahlásenie poistnej udalosti

Stala sa vám škodová udalosť? Nahláste ju po kliknutí na odkaz nižšie.

Často kladené otázky

 • Doporučujeme zaistiť počiatočnú a priebežnú fotodokumentáciu, urobiť zoznam poškodených vecí a zhromaždiť potrebné doklady k nim (záručné listy, faktúry...).  Postup pre nahlásenie udalosti nájdetena tomto odkaze.
 • Naše poistenie majetku je bez viazanosti a ukončiť ho môžete kedykoľvek  ku koncu mesiaca. To znamená, že ak požiadate o ukončenie 1.8., tak poistenie budete mať ukončené k 31.8. Môžete tak urobiť telefonicky na info linke 0850 123 333, e-mailom na adrese info@vse.sk alebo osobne na zákazníckom centre.  

 • Ak na kúpu nehnuteľnosti využijetehypotekárny úver, banka, ktorá vám hypotéku poskytla, je čiastočne vlastníkom nehnuteľnosti. V záujme banky je svoj majetok chrániť. Banka od vás preto môže vyžadovať uzatvoriť si poistenie nehnuteľnosti. Pre získanie potvrdenia o zriadení vinkulácie k našim poistkám kontaktujte našu infolinku 0850 123 333, alebo nás navštívte na  zákazníckom centre.

 • Poistenie nehnuteľnosti môžete uzatvoriť osobne na zákazníckom centre alebo cez telefonicky na info linke 0850 123 333. Môžete tiež vyplniť dotazník záujmu a náš špecialista pre ponuku poistení Vás bude kontaktovať.

 • Spoluúčasť vyjadruje spôsob, akým sa budete podieľať na uhradení vzniknutých nákladov. Spoluúčasť pri našom poistení je 40€ a o túto hodnotu Vám bude ponížené poistné plnenie pri každej udalosti.

 • Predmetom poistenia nehnuteľnosti môžu byť nasledovné budovy a stavby v osobnom vlastníctve: 

  • byty 

  • rodinné domy 

  • trvalo obývané vily 

  • rekreačné chaty a chalupy 

  • vedľajšie stavby – garáže, záhradné chatky, múry a podobne 

  • príslušenstvo stavieb – bazény, domáce vodárne, studne, žumpy , strojné a elektronické zariadenia a iné.

 • Majetok vo vlastníctve poisteného. V rámci poistnej zmluvy je možné poistiť si nehnuteľnosť, domácnosť alebo obe. V prípade poistenia nehnuteľnosti sa jedná o poistenie samotnej stavby. V prípade poistenia domácnosti sa jedná o súbor hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie bytu alebo domu. Poistenie nehnuteľnosti zahŕňa aj nasledujúce ostatné stavby vo vlastníctve poisteného, nachádzajúce sa na mieste poistenia – oplotenie, spevnené plochy, chodník, terasa, studňa, žumpa, septik.

 • V našich balíkoch sa rozhodujete podľa toho, či chcete poistiť byt alebo dom, podľa hodnoty nehnuteľnosti a hodnoty zariadenia a podľa toho akých rizík sa obávate a chceli by ste ich mať pokryté poistkou. Napríklad ak sa obávam toho, čo bude v prípade, že vytopím susedov pod sebou v bloku tak odporúčame balík KLASIK alebo MAXI pre nehnuteľnosť, ktorý automaticky obsahuje aj poistenie z vlastníctva nehnuteľnosti. Teda ak by sa stalo, že vytopíte susedov, pri nahlásení udalosti nahlásite vy alebo susedia ich škody. 

Finančné služby poistenia produktu Poistenia pre domácnosť: DomácePohodlie a DmáceKrytie poskytuje UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B.. Poistenie majetku Poistenie pre domácnosť je poskytované pre domácnosti určené na bývanie. Finančný agent Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 informuje klienta, že vykonáva finančné sprostredkovanie na základe nevýhradnej zmluvy s finančnou inštitúciou, spoločnosťou UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480.