DomácePohodlie

Kryje vnútorné vybavenie domácnosti

DomácePohodlie

Kryje vnútorné vybavenie domácnosti

DomácePohodlie od VSE

Jednoduché a spoľahlivé poistenie domácnosti

 Aktivujte si poistenie z pohodlia domova a začnite využívať výhody starostlivosti o vašu domácnosť od VSE.

Nie ste si istý výberom vhodného balíka pre vašu nehnuteľnosť? Po vyplnení formulára na tomto odkaze sa s vami skontaktuje náš špecialista, ktorý vám s jeho výberom poradí.

Často kladené otázky

 • Doporučujeme zaistiť počiatočnú a priebežnú fotodokumentáciu, urobiť zoznam poškodených vecí a zhromaždiť potrebné doklady k nim (záručné listy, faktúry...).  Postup pre nahlásenie udalosti nájdetena tomto odkaze.
 • Naše poistenie majetku je bez viazanosti a ukončiť ho môžete kedykoľvek  ku koncu mesiaca. To znamená, že ak požiadate o ukončenie 1.8., tak poistenie budete mať ukončené k 31.8. Môžete tak urobiť telefonicky na info linke 0850 123 333, e-mailom na adrese info@vse.sk alebo osobne na zákazníckom centre.  

 • Ak na kúpu nehnuteľnosti využijetehypotekárny úver, banka, ktorá vám hypotéku poskytla, je čiastočne vlastníkom nehnuteľnosti. V záujme banky je svoj majetok chrániť. Banka od vás preto môže vyžadovať uzatvoriť si poistenie nehnuteľnosti. Pre získanie potvrdenia o zriadení vinkulácie k našim poistkám kontaktujte našu infolinku 0850 123 333, alebo nás navštívte na  zákazníckom centre.

 • Poistenie nehnuteľnosti môžete uzatvoriť osobne na zákazníckom centre alebo cez telefonicky na info linke 0850 123 333. Môžete tiež vyplniť dotazník záujmu a náš špecialista pre ponuku poistení Vás bude kontaktovať.

 • Spoluúčasť vyjadruje spôsob, akým sa budete podieľať na uhradení vzniknutých nákladov. Spoluúčasť pri našom poistení je 40€ a o túto hodnotu Vám bude ponížené poistné plnenie pri každej udalosti.

 • Predmetom poistenia nehnuteľnosti môžu byť nasledovné budovy a stavby v osobnom vlastníctve: 

  • byty 

  • rodinné domy 

  • trvalo obývané vily 

  • rekreačné chaty a chalupy 

  • vedľajšie stavby – garáže, záhradné chatky, múry a podobne 

  • príslušenstvo stavieb – bazény, domáce vodárne, studne, žumpy , strojné a elektronické zariadenia a iné.

 • Majetok vo vlastníctve poisteného. V rámci poistnej zmluvy je možné poistiť si nehnuteľnosť, domácnosť alebo obe. V prípade poistenia nehnuteľnosti sa jedná o poistenie samotnej stavby. V prípade poistenia domácnosti sa jedná o súbor hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie bytu alebo domu. Poistenie nehnuteľnosti zahŕňa aj nasledujúce ostatné stavby vo vlastníctve poisteného, nachádzajúce sa na mieste poistenia – oplotenie, spevnené plochy, chodník, terasa, studňa, žumpa, septik.

 • V našich balíkoch sa rozhodujete podľa toho, či chcete poistiť byt alebo dom, podľa hodnoty nehnuteľnosti a hodnoty zariadenia a podľa toho akých rizík sa obávate a chceli by ste ich mať pokryté poistkou. Napríklad ak sa obávam toho, čo bude v prípade, že vytopím susedov pod sebou v bloku tak odporúčame balík KLASIK alebo MAXI pre nehnuteľnosť, ktorý automaticky obsahuje aj poistenie z vlastníctva nehnuteľnosti. Teda ak by sa stalo, že vytopíte susedov, pri nahlásení udalosti nahlásite vy alebo susedia ich škody. 

Finančné služby poistenia produktu Poistenia pre domácnosť: DomácePohodlie a DmáceKrytie poskytuje UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B.. Poistenie majetku Poistenie pre domácnosť je poskytované pre domácnosti určené na bývanie. Finančný agent Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 informuje klienta, že vykonáva finančné sprostredkovanie na základe nevýhradnej zmluvy s finančnou inštitúciou, spoločnosťou UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480.