Virtuálna batéria od VSE k fotovoltike  

Virtuálnu batériu od VSE môžete mať ak:

 • je VSE vašim dodávateľom elektriny 
 • prebieha proces pripojenia výrobného zdroja resp. bol ukončený proces pripojenia s príslušnou distribučnou spoločnosťou a disponujete obojstranne podpísanou zmluvou s distribučnou spoločnosťou na pripojenie a prístup do distribučnej sústavy : 
  • Zmluvu o pripojení žiadateľa o pripojení do distribučnej sústavy
  • Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny 
   alebo
  • Zmluvu o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.
ⓘ Skeny alebo fotografie zmlúv si pripravte na konzultáciu s poradcom VSE

SKÔR AKO ZAČNETE:

Ešte pred spustenímfotovoltikya pred aktiváciou virtuálnej batérie je výhodné už mať  na odbernom mieste distribútorom nainštalovanýelektromer typu IMS(inteligentný merací systém), ktorý meria spotrebu elektriny a zároveň dodávku elektriny do distribučnej sústavy.  Urýchli to vybavenie celého procesu.

Chcem virtuálnu batériu od VSE