Virtuálna batéria od VSE k fotovoltike  

Virtuálnu batériu od VSE môžete mať ak:

  • je VSE vašim dodávateľom elektriny 
  • fotovoltické zariadenie máte oficiálne prihlásené a pripojené do distribučnej sústavy. To znamená, že máte s distribučnou spoločnosťou obojstranne podpísané 2 zmluvy a dostali ste potvrdenie od distribútora: 
    • Zmluvu o pripojení žiadateľa o pripojení do distribučnej sústavy
    • Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny 
    • Potvrdenie od distribútora, že fotovoltický zdroj môže byť spustený (na základe vyplneného „Oznámenia o prevádzke“ zaslaného distribútorovi).
ⓘ Skeny alebo fotografie zmlúv a potvrdenia si pripravte na konzultáciu s poradcom VSE

SKÔR AKO ZAČNETE:

Ešte pred spustením fotovoltiky a pred aktiváciou virtuálnej batérie je výhodné už mať  na odbernom mieste distribútorom nainštalovanýelektromer typu IMS(inteligentný merací systém), ktorý meria spotrebu elektriny a zároveň dodávku elektriny do distribučnej sústavy.  Urýchli to vybavenie celého procesu.

Chcem virtuálnu batériu od VSE