Virtuálna batéria pre fotovoltiku

Fotovoltické panely dokážu energiu zo slnka vyrobiť, ale nedokážu ju uskladniť.

Virtuálna batéria pre fotovoltiku

Fotovoltické panely dokážu energiu zo slnka vyrobiť, ale nedokážu ju uskladniť.

Virtuálna batéria od VSE

Domácnosť vybavená fotovoltickým systémom bez virtuálnej batérie prichádza o elektrinu, ktorá je odovzdaná do distribučnej sústavy. Virtuálna batéria pre váš fotovoltický systém dokáže nespotrebovanú elektrinu uskladniť, vďaka čomu vie domácnosť pokryť z vlastného zdroja väčšinu svojej spotreby elektriny.

Ako funguje virtuálna batéria

Elektrickú energiu, ktorú vaše fotovoltické panely vyprodukujú jednoducho odvedieme do distribučnej sústavy, kde ju "uskladníme" do doby, kedy ju bude vaša domácnosť potrebovať. Samozrejme môžete domov zaobstarať aj fyzickú batériu, ktorá však predstavuje dodatočnú investíciu približne 2000 € a navyše má obmedzenú životnosť.

Výhody virtuálnej batérie

Placeholder
Zvýhodnenie s  fotovoltikou od VSE
Ušetrite na mesačnom poplatku
Placeholder
Nevyužitú elektrinu si prenesiete
Aj do budúceho fakturačného obdobia
Placeholder
Platíte iba za to, čo potrebujete
Vyberte si pre vás vhodnú kapacitu

Rozhodujete sa medzi fyzickou a virtuálnou batériou?

Fyzická batéria si vyžaduje dodatočnú investíciu cca 2000 € a jej životnosť je obmedzená na asi 3400 nabíjacích cyklov. Prakticky to znamená životnosť 9 rokov a potom je potrebné batériu vymeniť. Mesačne tak tento spôsob ukladania nadbytku z fotovoltiky stojí domácnosť viac ako 17 €. Virtuálna batéria vás vyjde iba od 2 € mesačne.

Virtuálna batéria

Úvodná investícia

0 €

Životnosť

Nekonečná

Mesačný náklad

od 2 €

Fyzická batéria

Úvodná investícia

2000 €

Životnosť

Približne 3400 nabíjacích cyklov

Mesačný náklad

17 € (pri splácaní 2000 € batérie počas 9 rokov)

Virtuálna batéria pre váš domov

Uvažujete nad kúpou virtuálnej batérie? Prinášame vám prehľad jej kapacít, nákladov a súm, ktoré dokážete ušetriť za rok, ak sa pre ňu rozhodnete u nás.
Pri výbere toho najvhodnejšieho dodávateľa služby virtuálnej batérie zohľadnite aj tieto parametre: podmienky na zriadenie služby alebo zmluvné podmienky o združenej dodávke elektriny dodávateľa, kapacitné obmedzenie virtuálnej batérie a časové obmedzenie čerpania uloženej elektriny.
Ročný profit z virtuálnej batérie pri využití plnej kapacity je vypočítaný podľa cenníka za dodávku elektriny VSE, platnom v roku 2023, podľa tarify D2.

Najčastejšie otázky

 • Vyberáme si fotovoltické riešenie

  Čo znamená on-gridový FVS.

  Anglické spojenie on-grid znamená pripojený do siete, preto on-gridový FVS je taký systém, ktorý je permanentne pripojený do distribučnej sústavy. Toto pripojenie zabezpečuje, že vyrobená elektrina z FVS, ktorá nie je priamo využitá v mieste inštalácie FVS (teda v domácnosti) je ďalej odovzdaná do distribučnej sústavy.
   

  Aká strecha je vhodná na inštaláciu FVS?

  Súčasné konštrukčné systémy umožňujú inštaláciu FVS na akýkoľvek druh strechy. Strecha by však mala byť v dobrom technickom stave. Ani sklon strechy v podstate nie je problém, lebo konštrukčné systémy sa vedia prispôsobiť ako šikmej, tak rovnej streche. Je nutné však upozorniť, že inštalácia FVS na rovnú strechu je z dôvodu väčšieho počtu konštrukčných systémov drahšia. Okrem systému uchytenia panelov a prispôsobenia ideálnemu sklonu a orientácii je nutné celú konštrukciu dostatočne upevniť, a preto je potrebné urobiť aj statické posúdenie celého riešenia FVS.
   

  Ktorá svetová orientácia je najvhodnejšia pre prevádzku FVS?

  Orientácia FVS je z veľkej časti ovplyvnená orientáciou strechy. No z pohľadu maximalizácie výroby elektriny z FVS by strecha mala byť orientovaná na juh. Avšak pri on-gridových FVS sa maximalizácia výroby elektriny zabezpečuje v poobedňajších hodinách, kedy je štatisticky väčšia pravdepodobnosť spotreby elektriny v domácnosti, a preto ideálna orientácia je smerom na juhozápad.
   

  Keď je elektrina odovzdaná do distribučnej sústavy je možné túto elektrinu fakturovať distribučnej spoločnosti?

  Súčasná platná legislatíva a systém podpory ako bol nastavený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia neumožňuje fakturovať dodanú elektrinu z FVS. Domácnosť, ktorá si uplatnila podporu na inštaláciu FVS už získala finančnú podporu.
   

  Sú aj iné typy FVS ako on-grid FVS?

  Ak FVS nie je zapojený do distribučnej sústavy všeobecne je nazvaný ako off-grid FVS alebo ostrovný FVS. V našich podmienkach ide hlavne o inštalácie FVS na chatách, kde nie je možné dotiahnuť elektrinu. Okrem týchto základných typov je ešte hybridný FVS, ktorého prevádzka využíva výhody oboch základných systémov.
   

  Aké je technické riešenie hybridného FVS a aké sú jeho výhody?

  Hybridný FVS má okrem základných komponentov on-grid FVS, ktorými sú fotovoltické panely, striedač, istiace a rozvodné prvky aj batériový systém a systém na nabíjanie batériového systému. Prioritne je hybridný FVS zapojený do distribučnej sústavy. V prípade výpadku distribučnej sústavy je domácnosť s hybridným FVS napájaná elektrinou uloženou v batériovom systéme, tzn. domácnosť je v prípade výpadku distribučnej sústave autonómna. V momente, keď distribučná sústava je opätovne v prevádzkovom stave sa hybridný systém pripojí k distribučnej sústave.
   

  Aká je životnosť FVS?

  Upozorňujeme, že životnosť FVS na vašej streche nie je daná len životnosťou jednotlivých komponentov, ale je vo veľkej miere ovplyvnená samotnou kvalitou projektovej prípravy, montáže, použitých komponentov spolu s kvalitnou a pravidelnou údržbou počas celej doby životnosti. Všeobecne môžeme hovoriť o životnosti na úrovni 20 rokov. Nezabudnite však na to, že montážou to všetko len začína. Každý zodpovedný dodávateľ ponúka služby, ktoré životnosť FVS a jeho výkon optimalizujú aj do budúcnosti.
   

  Vyrobí FVS elektrinu pre všetky spotrebiče v mojej domácnosti?

  Výroba elektrickej energie prostredníctvom FVS je rôzna podľa intenzity slnečného žiarenia počas dňa/roka. Preto je dôležité si uvedomiť, že čas, kedy elektrinu spotrebúvate je v drvivej väčšine prípadov iný ako čas kedy ju cez FVS vyrábate. Tento rozdiel vo veľkej miere vyrovnáva využívanie batérie v rámci hybridného FVS. Takto využijete vami vyrobenú a uloženú elektrinu práve vtedy, keď ju potrebujete.
   

  Čo sa stane s elektrinou, ktorú FVS na mojej streche vyrobí a ja ju nespotrebujem?

  Všetku elektrickú energiu, ktorú váš FVS vyrobí a vy ju nevyžijete (alebo neuložíte do batérií), posielate do distribučnej sústavy bez nároku na odmenu. Opačne, ak potrebujete viac elektriny ako ste si vyrobili, alebo ju práve nevyrábate (vyrábate menej), nakupujete ju od vášho dodávateľa elektriny za cenu podľa platného cenníka.
   

  Koľko stojí FVS?

  Cena inštalácie FVS závisí od viacerých faktorov (veľkosť, náročnosť inštalácie, použitá technológia ...). Všeobecne môžeme povedať, že sa cena pohybuje v rozpätí od cca 3000 do 17000 EUR s DPH. Aj vďaka dotáciám sú tieto riešenia dostupné pre väčší počet obyvateľov Slovenska.

 • Obstaranie a inštalácia fotovoltického riešenia

  Aká strecha je vhodná na inštaláciu FVS?

  Súčasné konštrukčné systémy umožňujú inštaláciu FVS na akýkoľvek druh strechy. Strecha by však mala byť v dobrom technickom stave. Ani sklon strechy v podstate nie je problém, lebo konštrukčné systémy sa vedia prispôsobiť ako šikmej, tak rovnej streche. Je nutné však upozorniť, že inštalácia FVS na rovnú strechu je z dôvodu väčšieho počtu konštrukčných systémov drahšia. Okrem systému uchytenia panelov a prispôsobenia ideálnemu sklonu a orientácii je nutné celú konštrukciu dostatočne upevniť, a preto je potrebné urobiť aj statické posúdenie celého riešenia FVS.
   

  Ktorá svetová orientácia je najvhodnejšia pre prevádzku FVS?

  Orientácia FVS je z veľkej časti ovplyvnená orientáciou strechy. No z pohľadu maximalizácie výroby elektriny z FVS by strecha mala byť orientovaná na juh. Avšak pri on-gridových FVS sa maximalizácia výroby elektriny zabezpečuje v poobedňajších hodinách, kedy je štatisticky väčšia pravdepodobnosť spotreby elektriny v domácnosti, a preto ideálna orientácia je smerom na juhozápad.
   

  Poškodí FVS moju strechu?

  Nie. Poškodenie strechy pri inštalácii a prevádzke FVS sa eliminuje už na začiatku vlastným posúdením vhodnosti jej inštalácie pre konkrétnu strechu. Každý zodpovedný dodávateľ starostlivo posúdi všetky skutočnosti, ktoré by mali negatívny vplyv na konštrukciu, krytinu či životnosť strechy (konštrukcia, tvar, nosnosť, typ krytiny,...). Všetky nami ponúkané riešenia obsahujú montážne systémy, ktoré sú buď priamo integrované do existujúcej krytiny alebo do nej zasahujú v minimálnej potrebnej miere bez vplyvu na jej kvalitu.
   

  Kto môže montovať FVS na moju strechu? Ako zistím, že je to kvalifikovaný odborník?

  Inštaláciu môže podľa platnej legislatívy vykonávať len certifikovaný odborník, ktorý je evidovaný v zozname MH SR. Všetky naše realizácie sú zabezpečované výhradne skúsenými odborníkmi s potrebnými povoleniami a skúškami odbornej spôsobilosti. Veríme, že každý zodpovedný dodávateľ veľmi rád na požiadanie dokáže svoju kvalitu práce nielen povinnými certifikátmi/potvrdeniami ale aj konkrétnymi referenciami na spokojných zákazníkov.
   

  Viem si FVS namontovať na strechu sám?

  Nie. Montáž FVS pre vašu strechu určite nie je vhodná pre svojpomocnú montáž, samozrejme ak sám nie ste certifikovaným odborníkom v tejto oblasti.
   

  Kde sa vyrábajú komponenty pre FVS? Je to všetko Čína?

  Na svete je veľa kvalitných výrobcov bez rozdielu v ktorej krajine vyrábajú. V našej ponuke preferujeme využívanie vysokokvalitných komponentov vyrábaných prioritne na Slovensku resp. v iných európskych krajinách. Veríme, že týmto podporíme okrem vyššej spokojnosti našich zákazníkov (kvalita) aj zamestnanosť v regióne.
   

  Koľko stojí FVS?

  Cena inštalácie FVS závisí od viacerých faktorov (veľkosť, náročnosť inštalácie, použitá technológia ...). Všeobecne môžeme povedať, že sa cena pohybuje v rozpätí od cca 3000 do 17000 EUR s DPH. Aj vďaka dotáciám sú tieto riešenia dostupné pre väčší počet obyvateľov Slovenska.

 • Prevádzka a starostlivosť o fotovoltické riešenie

  Keď je elektrina odovzdaná do distribučnej sústavy je možné túto elektrinu fakturovať distribučnej spoločnosti?

  Súčasná platná legislatíva a systém podpory ako bol nastavený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia neumožňuje fakturovať dodanú elektrinu z FVS. Domácnosť, ktorá si uplatnila podporu na inštaláciu FVS už získala finančnú podporu.
   

  Čo v prípade ak on-gridový FVS nevyrába elektrinu, resp. výroba elektriny z FVS je menšia ako spotreba v domácnosti?

  V takom prípade potrebná elektrina v domácnosti je úplne alebo čiastočne odoberaná z distribučnej sústavy a bude fakturovaná dodávateľom elektriny.
   

  Je teda on-gridový FVS efektívny?

  Ak zosynchronizujete spotrebu elektriny v domácnosti s výrobou elektrickej energie prostredníctvom FVS, znížia sa vám mesačné faktúry za spotrebovanú elektrinu. A v tomto prípade hovoríme o efektívnosti on-gridového FVS.
   

  Akým spôsobom je možné zvýšiť efektívnosť on-gridového FVS?

  Možnosťou je premena vyrobenej elektriny FVS na teplo napríklad vo forme teplej úžitkovej vody v bojleri alebo ako voda na vykurovanie v akumulačnej nádobe.
   

  Aká je životnosť FVS?

  Upozorňujeme, že životnosť FVS na vašej streche nie je daná len životnosťou jednotlivých komponentov, ale je vo veľkej miere ovplyvnená samotnou kvalitou projektovej prípravy, montáže, použitých komponentov spolu s kvalitnou a pravidelnou údržbou počas celej doby životnosti. Všeobecne môžeme hovoriť o životnosti na úrovni 20 rokov. Nezabudnite však na to, že montážou to všetko len začína. Každý zodpovedný dodávateľ ponúka služby, ktoré životnosť FVS a jeho výkon optimalizujú aj do budúcnosti.
   

  Čo obnáša starostlivosť o FVS? Musím sa o to starať sám?

  Prevádzkovanie fotovoltických zariadení na strechách nie je nijak náročné, pretože sú stavané tak, aby nevyžadovali žiadnu údržbu. Okrem starostlivosti o technológiu (kontrola, údržba, optimalizácia v čase), ktorá je výsostne odbornou záležitosťou, je potrebné aby sa majiteľ FVS priebežne staral aj o jeho čistotu (hlavne PV panelov) a aktívne bránil jeho poškodeniu.

  Pre čo najefektívnejšiu prevádzku FVS je však potrebné vykonávať:

  • vizuálnu kontrolu kompletného FVS
  • porovnanie skutočne dosiahnutých výnosov s referenčnými hodnotami
  • preskúšanie elektrickej funkcie striedača a batérií
  • kontrola a vyčistenie striedača
  • kontrola a vyčistenie panelov
  • Každý zodpovedný dodávateľ FVS ponúka služby, ktorými zabezpečuje kompletný servis a to tak, aby sa zákazník nemusel starať o čokoľvek.
    

  Čo sa stane s elektrinou, ktorú FVS na mojej streche vyrobí a ja ju nespotrebujem?

  Všetku elektrickú energiu, ktorú váš FVS vyrobí a vy ju nevyžijete (alebo neuložíte do batérií), posielate do distribučnej sústavy bez nároku na odmenu. Opačne, ak potrebujete viac elektriny ako ste si vyrobili, alebo ju práve nevyrábate (vyrábate menej), nakupujete ju od vášho dodávateľa elektriny za cenu podľa platného cenníka.

 • Bezpečnosť a kvalita fotovoltického riešenia

  Je prevádzka FVS bezpečná?

  Nemusíte sa ničoho báť. Inštalácia a samotné spustenie FVS podlieha technickým normám, ktorých splnenie je zdokumentované v revízií FVS a prípadne v protokole o funkčnej skúške zapojenia FVS do distribučnej sústavy. VSE odporúča vykonať komplexnú revíziu spolu s termovíziou každý rok prevádzky a bezpečnosť máte zaručenú.
   

  Kde sa vyrábajú komponenty pre FVS? Je to všetko Čína?

  Na svete je veľa kvalitných výrobcov bez rozdielu v ktorej krajine vyrábajú. V našej ponuke preferujeme využívanie vysokokvalitných komponentov vyrábaných prioritne na Slovensku resp. v iných európskych krajinách. Veríme, že týmto podporíme okrem vyššej spokojnosti našich zákazníkov (kvalita) aj zamestnanosť v regióne.
   

  Sú batérie v hybridnom FVS bezpečné?

  Využívame len tie najkvalitnejšie komponenty, ktoré garantujú maximálnu bezpečnosť. Spolu s dlhodobou starostlivosťou v rámci servisných služieb je bezpečnosť ich využívania garantovaná v maximálnej možnej miere. Naše batérie sú tiché a spoľahlivé.