DomáceZásahy

Pomoc pri nečakanej a havarijnej situácii

DomáceZásahy

Pomoc pri nečakanej a havarijnej situácii

DomáceZásahy od VSE

Garancia odstránenia nedostatku do180 minút od nahlásenia. Bezplatné odstránenie havárie do výšky 150 € na jednu udalosť.

iba 1,30 € mesačne

K dispozící budete mať tieto profesie:

Placeholder
Inštalatér
prasknutá stupačka alebo vodovodný kohútik, upchatý odpad, vytekajúca voda na podlahu
Placeholder
Zámočník
zabuchnuté vchodové dvere, zaseknutá vložka zámku
Placeholder
Elektrikár
nefungujúce alebo vypálené zásuvky, nefunkčný rozvod, vyhorený istič
Placeholder
Plynár
únik plynu v domácnosti, porucha na prívode plynu
Placeholder
Sklenár
rozbité okno
Placeholder
Kúrenár
havária vykurovacieho telesa, kvapkajúca voda z vykurovania

Dokumenty pre asistenčné poistenia

Finančné služby poistenia produktu Poistenia pre domácnosť: DomáceZásahy, DomácaZáruka, DomácaZáruka Plus, DomáceZdravie poskytuje Europ Assistance Holding S.A. Irish Branch. Asistenčné služby sú poskytované pre domácnosti určené na bývanie. Východoslovenská energetika a.s., ako Podriadený finančný agent informuje klienta, že vykonáva finančné sprostredkovanie na základe výhradnej zmluvy so samostatným finančným agentom, spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767.