DomácaZáruka Plus

Oprava spotrebičov po záruke 

DomácaZáruka Plus

Oprava spotrebičov po záruke 

DomácaZáruka Plus od VSE

Predĺžime vám zárukuna všetky hlavné domáce spotrebiče ažo 5 rokov až do 120 €na jednu poistnú udalosť. Ak sa váš spotrebič už nebude dať opraviťprispejeme vám až 100 € na nákupnového.

iba 3 € mesačne

Prečo sa oplatí DomácaZáruka Plus:

Placeholder
Bezplatná oprava 

elektrospotrebičov po záruke až do 7 rokov od ich zakúpenia

Placeholder
Predĺžená záruka

na spotrebiče až do 7 rokov od ich zakúpenia

Placeholder
Príspevok 100 €
na nákup nového spotrebiča, ak oprava pôvodného nie je možná
Poistenie chladničky, chladničky s mrazničkou, mrazničky, elektrického sporáka, elektrickej rúry, práčky, sušičky bielizne, práčky kombinovanej so sušičkou, umývačky riadov, televízora, vstavanej mikrovlnnej rúry, digestora, elektrického kotla, elektrického tepelného alebo kalového čerpadla, elektrického ohrievača, plynového sporáka, plynovej rúry, plynového kotla alebo plynového vykurovacieho telesa.

Spotrebiče, na ktoré sa vzťahuje poistenie:

Dokumenty pre asistenčné poistenia

Finančné služby poistenia produktu Poistenia pre domácnosť: DomáceZásahy, DomácaZáruka, DomácaZáruka Plus, DomáceZdravie poskytuje Europ Assistance Holding S.A. Irish Branch. Asistenčné služby sú poskytované pre domácnosti určené na bývanie. Východoslovenská energetika a.s., ako Podriadený finančný agent informuje klienta, že vykonáva finančné sprostredkovanie na základe výhradnej zmluvy so samostatným finančným agentom, spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767.