Chcem reklamovať faktúru

Medzi časté dôvody nesúhlasu s fakturáciou patrí nesúhlas s nameraným stavom. Možná príčina:  

  • Odpočet odhadom, pričom na meradle máte stav nižší. Je možné v takomto prípade podať reklamáciu.

    Tip: Nečakajte na odpočet distribútora, urobte si samoodpočet cezaplikáciu príslušného distribútora.

  • Chybné meradlo- v prípade, že máte podozrenie na nesprávnosť merania, môžete požiadať distribútora o preskúšanie meradla. Ak sa však nepotvrdí chyba meradla, zaplatíte poplatok za preskúšanie podľa cenníka príslušného distribútora.   

Ako si strážiť svoju spotrebu?

Spoločnosť VSE má k dispozíciionline služby, vďaka ktorým si dokážete strážiť svoju spotrebu a vyhnúť sa tak nechcenému nedoplatku.