Samoodpočet

Ak je odberné miesto prístupné, odpočet robí príslušný distribútor (podľa územnej pôsobnosti). Každá distribučná spoločnosť umožňuje zákazníkom urobiť aj samoodpočet prostredníctvom aplikácie, ktorú nájdete na ich stránkach.