Máte záujem o kúpu klimatizácie? V tomto článku sa dočítate, na čo všetko treba myslieť pred jej montážou a aké povolenia potrebujete. 

 

Umiestnenie vonkajšej klimatizačnej jednotky 

Pred montážou klimatizácie do bytu je dôležité dohodnúť umiestnenie vonkajšej klimatizačnej jednotky na bytovom dome a spôsob odvedenia kondenzátu. Platí pravidlo, že vlastník bytu by nemal zasahovať do spoločných priestorov bytového domu bez povolenia správcu bytového domu a nemal by narušovať vizuálnu celistvosť objektu. 

Pri bytových domoch v pamiatkových zónach umiestnenie vonkajšej jednotky podlieha schvaľovaniu Pamiatkového úradu.  Z pohľadu povolení je najjednoduchším riešením umiestnenie vonkajšej klimatizačnej jednotky na balkón alebo loggiu bytu. Toto riešenie nepodlieha schvaľovaniu. Vonkajšia jednotka sa umiestni do vnútornej časti loggie alebo balkóna na stenu alebo na podlahu. 

Vonkajšia jednotka klimatizácie do bytu je prepojená s vnútornými jednotkami elektrickými káblami a rozvodmi chladiva v medenom potrubí. Trasy medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami by mali byť čo najkratšie.  Ak dispozícia bytu neumožňuje umiestnenie vonkajšej jednotky klimatizácie na balkón alebo loggiu bytu, prichádza do úvahy montáž klimatizácie na fasádu domu. Na jej uchytenie sa použijú špeciálne konzoly.  

Umiestnenie vonkajšej klimatizačnej jednotky na fasádu bytu podlieha schvaľovaniu správcom bytového domu, ktorý by na to mal mať definované pravidlá. Tie určujú spôsob a postup pri jej umiestnení a nediskriminujú vlastníkov, ktorí nemajú možnosť umiestniť vonkajšiu jednotku na balkón alebo loggiu.  Ideálne je prerokovať túto vec na schôdzi vlastníkov bytov a zaviazať správcu k tom
u, aby definoval pravidlá pre každý typ bytu. 

Pre byty na poslednom poschodí bytového domu je pre montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky vhodná aj strecha. Tento spôsob sa z pohľadu povolení riadi rovnakými princípmi ako umiestnenie na fasádu. 

Ako bolo spomenuté v prípade pamiatkových zón, posledné slovo má Pamiatkový úrad. 

 

 

Odvod kondenzátu 

klimatizácii pod vplyvom veľkých rozdielov teploty priestoru a chladiva vzniká kondenzát zrážaním tým, že nasávaný vzduch vlhne. Tento kondenzát (vodu) je potrebné odvádzať.  

Pri režime chladenia vzniká tento kondenzát vo vnútornej jednotke klimatizácie do bytu a pri režime kúrenia vo vonkajšej. V ideálnom prípade umožňuje dispozícia bytu odvádzať kondenzát z vnútorných jednotiek priamo do kanalizácie, tvz. stupačiek. 

Ak to možné nie je, tak je kondenzát z klimatizácie do bytu odvádzaný do exteriéru pomocou rúrok, ktoré idú v samospáde, čo umožňuje vzniknutej vode voľne odtekať. Ak samospád možný nie je, dajú sa použiť prečerpávacie stanice. Odvod kondenzátu z klimatizácie by nemal obťažovať susedov. V prípade potreby sa dajú využiť aj dažďové zvody. 

Pri bytových domoch, ktoré chystajú rekonštrukciu fasády, je dobré myslieť aj na riešenie spoločných zvodov kondenzátu z klimatizačných jednotiek pod zatepľovacou fasádou, ktorá v budúcnosti zabezpečí prístup k odvodu kondenzátu z vonkajšej jednotky pre každý byt, a zároveň jednotné umiestnenie vonkajších jednotiek klimatizácie do bytu

 

Elektrické pripojenie 

Každá klimatizácia v byte alebo dome potrebuje elektrické pripojenie. To sa v prípade rekonštrukcie elektroinštalácie rieši separátnou elektrickou vetvou s ističom z bytovej rozvodnej skrine k vonkajšej jednotke. 

Ak separátna elektrická prípojka nie je možná, riešenie spočíva v napojení na existujúcu elektrickú vetvu s dostatočným príkonom pre daný typ klimatizácie do bytu. Vnútorné jednotky sú elektricky prepájané s vonkajšou cez kanály rozvodu chladiva. 

Riešenie pre umiestnenie klimatizácie do bytu sa dá nájsť pre každý byt. V prípade že potrebujete poradiť s umiestnením vonkajšej alebo vnútornej klimatizačnej jednotky, odvodom kondenzátu a elektrickým pripojením, neváhajte nás kontaktovať.  

VoVSE máme za sebou už viac ako 1300 montáží klimatizácií.