Svojpomocnou inštaláciou klimatizácie do bytu môžete ohroziť jej funkčnosť, životné prostredie a poškodiť spoločný majetok obyvateľov bytového domu. Prečítajte si ďalšie dôvody, pre ktoré by ste inštaláciu mali zveriť odborníkovi, ako sa na ňu pripraviť a ako to celé prebieha.

Inštalácia klimatizácie do bytu je práca pre odborníka

Mobilnú klimatizáciu postavíte k oknu, pripevníte potrubie na odvádzanie vzduchu a chladíte.Klimatizácie inštalované napevnovšak potrebujúodbornú inštaláciu

Skladajú sa z vnútornej a vonkajšej jednotky, medzi ktorými prenáša teplo chladivo prúdiace v izolovaných medených rúrkach. Jednotky teda musí inštalatérprepojiť týmito rúrkami a silovým 230 V káblom, ktorý sa stará o napájanie vonkajšej jednotky a komunikáciu s ňou. Z vnútornej jednotky ešte vyvedie vonplastovú rúrku na odvod kondenzátu

Nie je to nič pre domácich majstrov. Potrebujete na tošpeciálne náradie, aké nekúpite za pár eur v hobby markete (napr. výveva – vákuová pumpa).

Takisto musíte maťosvedčenie na zaobchádzanie s chladivom, pretože ide o plyn s intenzívnym skleníkovým efektom (zákon 286/2009 Z. z.). A potrebujete tiež osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika (vyhláška 508/2009 Z. z.).

Prineodbornejinštalácii klimatizácie do bytu:

 • prídete o záruku, 
 • klimatizácianemusí pracovať správne a môžete ju dokonca poškodiť,
 • môžete si vybraťpríliš slabý model– klimatizácia bude bežať neustále na plný výkon a s vysokou spotrebou energie, 
 • zapríliš výkonný modelzase zbytočne zaplatíte viac, 
 • klimatizácia môže byťhlučnejšia než udáva výrobca,
 • klimatizácia môže chladiť slabo a mať zbytočnevysokú spotrebu energie. 

 


Zdroj: bigstock.com 

Naopak, priodbornejinštalácii klimatizácie do bytu:

 • skúsený inštalatér vyberie vhodný model klimatizácie s dostatočným výkonom,
 • navrhnevhodné umiestnenievnútornej i vonkajšej jednotky,
 • budete mať istotu, že klimatizáciavychladí byt čo najrovnomernejšie a najúspornejšie,
 • nebudete tŕpnuť pri čakaní na vyúčtovaní za elektrinu.

Stavebné povolenie nepotrebujete, ohlášku a súhlas vlastníkov áno

Klimatizačné jednotky nie sú súčasťou stavby a na ich inštaláciu nepotrebujete stavebné povolenie. Ak budete klimatizáciukotviť do fasády alebo strechy, musíte stavebnému úraduohlásiť drobnú stavbu

Budete potrebovať ajsúhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov(zákon 182/1993 Z. z.). Inštaláciu klimatizácie do bytu môže upravovať aj domový poriadok či podobný predpis. Ak je dom kultúrnou pamiatkou, nezabudnite na Pamiatkový úrad.Odporúčame vám obrátiť sa na správcu, ktorý vás usmerní.

Myslite na to, žefasáda je majetok všetkých vlastníkov. Zásahom do nej môžete vytvoriť tepelné mosty, spôsobiť zatekanie vody aznačné škody, za ktoré budete zodpovedať. 

Existujú špeciálne postupy a montážny materiál, ktorým riziko znížite. Bytový dom však môženapriek tomu stratiť záruku na zateplenie od stavebnej firmy. Niektoré spoločenstvá a správcovské spoločnosti kvôli tomu inštaláciu klimatizácie do bytu s kotvením do zateplenia nepovoľujú vôbec.

 


Zdroj: bigstock.com 

Umiestnenie klimatizácie na balkóne je bez komplikácií

Ak chcete čo najmenej problémov, zvážte umiestnenie klimatizácie na balkóne. Namiesto kotvenia do steny ju pripevníte k betónovým kockám položeným na podlahe. 

Prestupu cez fasádu sa aj tak nevyhnete (detaily ďalej v článku), takže aj v tomto prípade sa radšej poraďte so správcom.Obetovať 10 minút rozhovoru je lepšie, než si zničiť vzťahy na desiatky rokov.

Za vysokú spotrebu môže aj zlé umiestnenie vonkajšej jednotky klimatizácie

Na priamom letnom slnku je odvádzanie tepla z vonkajšej jednotky pomalšie. Klimatizácia tedaspotrebúva viac elektriny a chladí slabšie. Najhoršie je to na južnej strane, nie vždy však máte na výber. Pomôže vámzatienenie– napr. balkónom, stromami, v núdzovom prípade aj tieniacou strieškou. 

Pri umiestnení vonkajšej jednotky klimatizácie si dajte tiež pozor, abyprúdeniu vzduchu nebránili okolité predmety. Padajúce lístie môže upchávať vetracie otvory, zľadovatený sneh zo strechy zase môže jednotku poškodiť.

Neobťažujte susedov hlukom

Ďalším problémom jehlučnosť. Moderné klimatizácie sú síce veľmi tiché, napriek tomumôžu počas noci rušiť vás alebo susedov pri spánku

Pri neodbornej montáži (napr. vynechaní tlmiacich podložiek) sa navyše môžuvibrácie z vonkajšej jednotky prenášať cez konzolu do steny alebo podlahy. Hlučnosť sa tak ešte zvýši.

Údaje o hlučnosti konkrétnych modelov nájdete na ich energetických štítkoch.

Nezabudnite na kondenzát

Pri chladení sa vo vnútornej jednotke tvoríkondenzát, ktorý musíte odvádzať. Nemal by stekať po fasáde ani kvapkať na balkóny, plechové striešky či iné časti budovy.Je toveľmi rušivý zvuk, ktorým určite nechcete obťažovať okolie. 

Ako je možné odvádzať kondenzát z klimatizácie v byte:

 1. Dlhá plastová rúrka– Kondenzát bude kvapkať na zem dostatočne ďaleko od fasády.
 2. Zvedenie do odkvapovej rúry– Konzultujte so správcom ešte pred vŕtaním do odkvapu.
 3. Zachytávanie do vedra– Musíte ho pravidelne vylievať. 
 4. Odvádzanie do kanalizácie– Pri dodatočnej inštalácii klimatizácie do bytu väčšinou nerealizovateľné. Museli by ste do stien sekať veľmi dlhé drážky.

 


Zdroj: bigstock.com 

Vnútorná jednotka klimatizácie nepatrí tesne ku stropu ani k bočnej stene

Pre vnútornú jednotku klimatizácie by ste mali vybraťmiestnosť, v ktorej býva počas dňa najviac teplo a najviac sa v nej zdržiavate

V 1-izbovom a 2-izbovom byte vám postačíjedna klimatizácia typu split(s 1 vnútornou a 1 vonkajšou jednotkou), zvyšné miestnosti vychladíte cez otvorené dvere. 

Pre väčšie byty môžete zvoliťbuď 2 a viac klimatizácií typu split, alebo jednu klimatizáciu typu multisplit.Tá sa skladá z 1 vonkajšej jednotky, ktorá obsluhuje 2 alebo viaceré vnútorné – na nich si môžetenastaviť teplotu nezávisle od seba. Každú však musíte prepojiť s vonkajšou jednotkou, inštalácia je teda náročnejšia. Poradínáš technik.

Pri výbere miesta pre vnútornú jednotku sa držte týchto zásad:

 1. Aby vám prúd vzduchu nespôsobil zdravotné problémy, neinštalujte klimatizáciu nad posteľ, sedaciu súpravu, jedálenský alebo pracovný stôl. Pribezprievanových klimatizáciáchto riešiť nemusíte.
 2. Vyberte miesto aspoň20 cm od stropu, bočných stien a okolitých predmetov,aby mohol vzduch voľne prúdiť. Platí prenástenné jednotky najviac používané v bytoch, pri podstropných a kazetových je situácia iná.
 3. Zdroje tepla(priame slnko, chladnička či svietidlá) môžu narušiť funkciu termostatu klimatizácie a tá budechladiť so zbytočne vysokým výkonom.
 4. Klimatizáciuneinštalujte nad elektrospotrebiče. Ak sa odtoková rúrka upchá, kondenzát začne vytekať von.

S výberom vhodného miesta vám pomôženáš technik.

Prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky: stačí jediný prieraz

Najpresnejší, najjednoduchší a najčastejší spôsob prepojenia vnútornej a vonkajšej jednotky klimatizácie jespojiť všetky rúrky a kábel do jedného zväzku. Zväzok potom inštalatér vyvedie do exteriéru cez vopred vyvŕtaný otvor (prieraz) s priemerom cca 6 cm.

Práve z tohto vŕtania je najväčší neporiadok. Napripevnenie vnútornej jednotkystačí vyvŕtať ibapár malých otvorovpre hmoždinky a skrutky.

Zväzok s rúrkami a káblom môže inštalatér viesť k otvoru:

 1. V plastovej lište– Lišta je dosť široká a nápadná, no ak v miestnosti nemáte podhľad a nechcete sekať, inak to nepôjde.Aby bola lišta čo najkratšia, vonkajšia a vnútorná jednotka sa inštalujú čo najbližšie k sebe.
 2. Medzi stropom a podhľadom– Rýchle a estetické riešenie, ak máte v danej miestnosti sadrokartónový podhľad ukrývajúci elektroinštalačné káble či svietidlá.
 3. Pod omietkou– Inštalatér (alebo vy) musí do steny vysekať niekoľko cm širokú a hlbokú drážku. Zväzok potomzapracuje pod omietku, ako sa to robí pri elektroinštalácii. Pri dodatočnej inštalácii klimatizácie do bytu sa však tento postupnezvykne používať. Je z tohoobrovské množstvo jemného prachu.Navyše, sekaním vodorovnej drážky do nosnej steny môžetenarušiť statiku, nenosné priečky bývajú zase príliš tenké.

 

Elektrický prívod obvykle pripraviť nemusíte

Väčšina klimatizácií do bytu má príkon do 2 kW a sú osadenékoncovkou do bežnej 230 V zásuvky.  

Ak vám viditeľný kábel prekáža, môžete medzi zásuvku a klimatizáciu namontovať lištu. Takisto môžete nechať pripraviťpevný prívod vedený pod omietkou– ten je nutný aj pri niektorých veľmi výkonných klimatizáciách. 

Aj toto vám odporúčamekonzultovať vopred s inštalatérom, ktorý určí vhodný spôsob pripojenia, typ prívodného kábla a istenie.