Zmena preddavkových platieb (záloh)

Ak platíte zálohy bankovým prevodom, upravte si sumu prevodného príkazuaž po potvrdení z našej strany.
 

Chcete mať po ročnom vyúčtovaní zachovanú vami nastavenú výšku záloh? Zafixujte si ju a vami zvolenú výšku zálohy ponecháme  v prípade preplatku v rovnakej výške aj po vyúčtovaní.