Preddavkové platby (zálohy)

Výška záloh

Výšku záloh nastavujeme podľa predpokladanej spotreby na vašom odbernom mieste tak, aby ste v ročnom vyúčtovaní nemali veľký nedoplatok.   

Zálohy pokrývajú očakávané náklady na spotrebu a aj stálu mesačnú platbu za dodávku a distribúciu. I keď na odbernom mieste nie je žiadna spotreba, nie je kvôli stálej mesačnej platbe možné znížiť preddavky na 0 eur.  

V prípade vysokého preplatku alebo nedoplatkuv ročnom vyúčtovaní, vám zálohy automaticky upravíme.  

Zálohy odporúčame meniť počas roka v prípade,ak sa vaša spotreba výrazne zmení, napr. kúpou ďalšieho spotrebiča do domácnosti.

Ak platíte trvalým príkazom, nemeňte si výšku sumy, kým vám zmenu nepotvrdíme.
Chcete mať po ročnom vyúčtovaní zachovanú vami nastavenú výšku záloh? Zafixujte si ju a vami zvolenú výšku zálohy ponecháme v prípade preplatku v rovnakej výške aj po vyúčtovaní. Fixáciu si zvolíte v procese zmeny zálohovej platby.

Frekvencia záloh

Pri nízkej spotrebe (garáže, záhrady a pod.) je možné dohodnúť si aj nižšiu frekvenciu platieb, kvartálne (4x ročne) alebo polročne (2x ročne).  
Zálohy sa spravidla platiamesačne. Počas roka tak zaplatíte 11 záloh, pretože v mesiaci, keď máte vyúčtovanie, zálohu neplatíte.   

V mesiaci vyúčtovania a fakturácie dostanete od nás faktúru s novým rozpisom preddavkových platieb.

Ak platbyza elektrinuuhrádzate cez SIPO, v mesiaci vyúčtovania nemáte na SIPO doklade položku za energiu. Výsledok fakturácie (preplatok/nedoplatok) uhradíte spolu s prvou zálohou nasledujúceho vyúčtovacieho obdobia. Na SIPO lístku je to položka "VSE elektrina/služby" (pozn. platí iba pre elektrinu).  

Spôsob platby záloh

Spôsob úhrady zálohových platiebsi nastavujete pri uzatváraní zmluvy.      

Môžete si vybrať z týchto možností:
 
  • Platba cez SIPO (OBĽÚBENÉ) - splatnosť k poslednému dňu v mesiaci

  • Bankové inkaso SEPA (POHODLNÉ) - splatnosť do 15. dňa v mesiaci

  • Príkaz na úhradu SEPA - splatnosť do 15. dňa v mesiaci

Aby ste sa vyhli upomienke, odporúčame platby uhrádzať spôsobom, ktorý máte u nás zmluvne dohodnutý.  

Informáciu o spôsobe platby, ktorý ste si zvolili v zmluve, nájdete vo vašom účte Moje VSE. Zároveň si v ňom viete zmeniť spôsob platby.

Nehrozí vám nedoplatok?

 S online službou overenie výšky záloh si môžete jednoducho skontrolovať, či vám hrozí preplatok alebo nedoplatok. 

Prehľad platieb v Moje VSE

Sonline účtom Moje VSEbudete hneď vedieť, akú platbu musíte uhradiť, prípadne či už bola vaša platba uhradená.