Prišla mi upomienka

Ak ste dostali upomienku, odporúčame vámuhradiť ju čo najskôra zároveň siskontrolovať platbyv online zákazníckej zóne Moje VSE. Predídete tak odpojeniu v prípade, že upomienka sa týka platby za elektrinu alebo plyn.

Dôležitá informácia

Platba sa považuje za uhradenú,keď je pripísaná na náš účet. Potvrdenie o úhrade nám pretoneposielajte ani nenahlasujte. 

Ak sa chcete v budúcnosti vyhnúť upomienke, odporúčame vám nastaviť sispôsob platby bankové inkaso.