Spôsob platby

Postup pri zmene spôsobu platby

Vyberte si spôsob platby, ktorý Vám najviac vyhovuje:

Platba cez SIPO (obľúbené)

Spoločný platobný doklad, ktorým spolu uhrádzate viaceré pravidelné platby (za plyn, elektrinu, nájomné a pod.). Tento spôsob platby obľubuje väčšina našich zákazníkov.

Výhody SIPO

 • Jednoduché
 • Prehľad o platbách za domácnosť (napr. voda, plyn, odpad)
 • Splatnosť až 30 dní
 • Nezmeškáte žiadnu platbu

Praktické informácie k spôsobu platby SIPO

 • Platbu možno realizovať bezhotovostným prevodom z vášho účtu (informatívny inkasný lístok modrej farby), pri priehradke ktorejkoľvek pošty (inkasný lístok zelenej farby) alebo prostredníctvom doručovateľa (inkasný lístok fialovej farby).
 • Platba formou SIPO je od 1.11.2022 spoplatnená podľa cenníka služieb sumou 0,29 eur za položku. Táto čiastka predstavuje náklad na spracovanie platby formou SIPO a môže sa meniť, ak Slovenská pošta zmení výšku poplatku.
 • Na SIPO lístku je poplatok zahrnutý v položke VSE.
Ak máte v zmluve uvedený spôsob platby SIPO, ale využívate iný spôsob platby (napr. bankové inkaso, bankový prevod), odporúčame Vám nahlásiť nám zmenu. Zmenu najjednoduchšie nahlásite prostredníctvomonline účtu Moje VSEaj bez nutnosti registrácie.

Bankové inkaso SEPA (pohodlné)

Na základe vášho súhlasu sa realizuje prevod peňazí z vášho bankového účtu na účet našej spoločnosti. V prípade zmeny záloh sa výška platby zmení automaticky a vy nemusíte nič robiť.

Výhody Bankového inkasa

 • Bez starostí
 • Nezmeškáte žiadnu platbu
 • Bez poplatku za spracovanie u nás
Tento spôsob platby vo VSE nie je spoplatnený. Môže však byť spoplatnený bankou, preto ak je to pre vás dôležité, odporúčame vám overiť si to vo vašej banke.

Praktické informácie k spôsobu platby bankové inkaso SEPA

 • Pre platbu formou inkasa je potrebné zriadiť si u nás SEPA mandát. Požiadavku môžete zadať cezonline účet Moje VSE alebo telefonicky.
 • Do doby zriadenia priameho inkasa používajte, prosím, na úhradu vašich platieb bankový prevod na jedno z čísel účtov VSE a. s.
Pri zadávaní limitu v banke vám odporúčame stanoviť si hornú hranicu aspoň na 3–násobok výšky vašej preddavkovej platby. Predídete tak komplikáciám pri platbe vyúčtovacej faktúry v prípade nedoplatku.

Príkaz na úhradu SEPA

Na úhradu mesačných preddavkových platieb zadáte v banke príkaz na úhradu s variabilným symbolom (desaťmiestne číslo začínajúce číslom 21, nájdete ho na vašej faktúre vpravo hore). Pre zálohové platby odporúčame nastaviť trvalý príkaz na 11 mesiacov v roku. V 12. mesiaci dostanete vždy zúčtovaciu faktúru, ktorú je potrebné uhradiť jednorazovo. Prehľad bankových účtov nájdete nižšie na tejto stránke.

Číslo bankového účtu nájdete v Prehľade bankových účtov alebo v online účte Moje VSE v detaile platby v sekciiPrehľad platieb.
Spôsob platby si môžete jednoducho zmeniť vonline účte Moje VSEalebo na našej zákazníckej linke VSE 0850 123 333.

Bankové účty VSE a. s.

Pri platbe za ELEKTRINU, používajte tieto bankové účty. Platby sa považujú za uhradené dňom pripísania na náš účet.

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN

SK25 0200 0000 0015 8352 9153

BIC

SUBASKBX

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

IBAN

SK48 8130 0000 0020 0614 0118

BIC

CITI SK BA

ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN

SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC

INGB SK BX

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

IBAN

SK06 8130 0000 0020 0860 0309

BIC

CITI SK BA

Pri platbe za PLYN, používajte tieto bankové účty. Platby sa považujú za uhradené dňom pripísania na náš účet.

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

IBAN

SK46 8130 0000 0021 1074 0201

BIC

CITI SK BA

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN

SK43 0200 0000 0029 7090 9353

BIC

SUBASKBX