Prepis elektriny - pôvodný odberateľ zomrel

Placeholder
1. Vyplnenie žiadosti
Placeholder
2. Doručenie žiadosti
Placeholder
3. Podpis zmluvy o dodávke elektriny

1. Vyplnenie žiadosti

  • Vyplňte a podpíšte žiadosť o prepis elektriny.
  • K žiadosti pripojte kópiu úmrtného listu alebočestné prehlásenie.
  • Ak máte právoplatný dokument o ukončení dedičského konania, pošlite nám ho kvôli vysporiadaniu platieb.
  • Ak zastupujete viacerých vlastníkov, pripravte si aj splnomocnenie, že ich môžete zastupovať.

2. Doručenie žiadosti

Žiadosť môžete doručiť:

3. Podpis zmluvy o dodávke elektriny

Pri osobnom kontakte v Zákazníckom centre vám pripravíme Zmluvu o dodávke elektriny ihneď.

Pri elektronickom podaní žiadosti vám zmluvu pošleme na elektronický podpis do 3 dní. 

Vitajte vo VSE

Na základe podpísanej zmluvy vám pošleme rozpis záloh a ďalšie užitočné informácie. 

Nezabudnite

Úhradupoplatkov RTVS je potrebné prehlásiť z nebohého na vás. Ako doklad vám poslúži faktúra ukončeného odberu.

Naši zákaznici nás takto hodnotili