Životné situácie

Elektrina

Prepisujem elektrinu na iného odberateľa z dôvodu, že:

Plyn

Prepisujem plyn na iného odberateľa z dôvodu, že: