VSE ukončila analýzu cenových rozhodnutí s pozitívnym výsledkom pre svojich zákazníkov. Koncová cena sa oproti minuloročnej znižuje v priemere o 2,35 %.

 

Spoločnosť Východoslovenská energetika prevzala cenové rozhodnutie začiatkom marca a okamžite začala analyzovať dopady na koncovú cenu.

Dnes prichádzame s informáciou, že koncová cena klesne v priemere o 2,35 % oproti roku 2016 a teda zákazníci VSE môžu v tomto roku pri neznemenej spotrebe a tarife ušetriť. Zníženie sa týka všetkých regulovaných segmentov – domácnosti i malé firmy – vo všetkých tarifách. K poklesu koncovej ceny došlo predovšetkým vďaka zníženiu ceny za dodávku (časť ceny, ktorú ovplyvňuje VSE) a to až takmer o 10 %.

Ďalší postup komunikácie s dotknutými skupinami zákazníkov

Začíname nastavovať všetky procesy, aby sme mohli čo najskôr rozposielať opravné faktúry a upravovať rozpisy preddavkov.

Zákazníkom zároveň zašleme sprievodný list s vysvetlením ich konkrétnej situácie. Napríklad zákazník, ktorý už faktúru zaplatil, dostane od VSE spolu s opravnou faktúrou aj komplexnú informáciu o tom, ako a prečo sa opravuje faktúra, kedy a akým spôsobom mu vrátime rozdiel a pod. Každej skupine zákazníkov vysvetlíme, ako má postupovať. Už dnes vieme, že skupín bude niekoľko v závislosti od odpočtového cyklu (január, február), uhradených / neuhradených faktúr, zaplatených / nezaplatených záloh a pod.

Zákazníkov prosíme o zhovievavosť. Predpokladáme, že potrvá niekoľko dní až týždňov, kým nastavíme všetky procesy a začneme rozposielať naše listy. Zákazníci nemusia podniknúť žiadne kroky, VSE bude informovať.

Zároveň ďakujeme tým zákazníkom, ktorí napriek tejto nepriehľadnej situácii uhrádzali svoje preddavkové platby na čas. Opätovne zákazníkov ubezpečujeme, že už uhradené platby budú započítané; že žiadnemu zákazníkovi sme doteraz neprerušili dodávku elektriny a ani neprerušíme a že odpúšťame poplatky za upomienky.

Bližšie informácie poskytne:
Východoslovenská energetika a.s.
Katarína Šulíková
špecialista Komunikácie
T +421 55 610 2376
M +421 918 248 568
sulikova_katarina@vseholding.sk

Tlačová správa na stiahnutie