Stanovisko spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. k vyhláseniu predsedu OĽANO I. Matoviča

 

VSE vyhlasuje, že k dnešnému dňu žiadnemu zákazníkovi neprerušila dodávku elektriny z dôvodu neplatenia zvýšených záloh pre rok 2017.

Nakoľko preddavky (aj keď zvýšené) boli vystavené na základe v tom čase platných cenových rozhodnutí, platí naše odporúčanie, aby ich zákazníci uhradili. Rovnako platí aj verejný prísľub VSE, ktorá sa zaviazala, že po zmene cenových rozhodnutí tieto zvýšené preddavky odberateľom zohľadní v ďalších zálohách. Existuje skupina presne 3122 zákazníkov (nie desaťtisíce, ako bolo chybne informované), ktorým boli zaslané upomienky za neuhradenie záloh. Ide o zákazníkov z radu domácností spadajúcich do januárového cyklu, u ktorých vzhľadom na sled udalostí ešte neboli v tom čase upravené zálohy na výšku roka 2016. Zároveň platí, že u všetkých týchto zákazníkov je pozastavený proces odpájania a v prípade, že im bola vystavená pokuta za upomienku, táto im bude odpustená.

Zároveň pripomíname, že upomienky boli odoslané koncom februára v čase, keď ešte nebolo zo strany URSO oznámené, že nové cenové rozhodnutia vydá do konca februára a že budú platiť spätne od 1.1.2017.

Opakujeme, že žiadnemu zákazníkovi sme za neuhradené preddavky 2017 neprerušili dodávku elektriny a ani neprerušíme. Týmto zákazníkom odpustíme poplatok za upomienku. Zákazníkov ubezpečujeme, že keď nám budú doručené cenové rozhodnutia a budeme vedieť stanoviť koncovú cenu, v čo najkratšej dobe nastavíme všetky procesy. Budeme upravovať rozpisy preddavkov a zákazníkom, ktorí dostali vyúčtovanie obsahujúce aj časť roku 2017, zašleme aj opravné faktúry. Ak to bude potrebné, niektoré prípady budeme riešiť individuálne, aby každý náš zákazník bol obslúžený k jeho plnej spokojnosti.

Zároveň týmto vyzývame všetkých zákazníkov, aby sa v prvom rade obracali na VSE ako svojho dodávateľa, ktorý im jediný vie presne a kvalifikovane odpovedať na ich otázky a ďalší postup.

Zároveň prosíme verejných činiteľov, aby pomáhali upokojovať spoločnosť a nezvyšovali neistotu už v aj tak veľmi komplikovanej situácii.

Bližšie informácie poskytne:
Východoslovenská energetika a.s.
Katarína Šulíková,
špecialista Komunikácie
T +421 55 610 2376
M +421 918 248 568
sulikova_katarina@vseholding.sk

Stanovisko spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. na stiahnutie