Ak uvažujete nad zriadením lokálneho fotovoltického zdroja s výkonom nad 10,8 KWp,je potrebné, okrem iného, uzatvoriť aj zmluvu o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku s dodávateľom elektriny.Ide o požiadavku distribučných spoločností, bez ktorej nie je možné spustiť fotovoltický zdroj. Ak v neskoršom období zmeníte dodávateľa pre zúčtovanie odchýlok, je nutné to nahlásiť aj príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Lokálny fotovoltický zdroj:

 • maximálny výkon lokálneho zdroja nesmie prekročiť maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta,
 • je naviazaný na EIC odberného miesta,
 • je oslobodený od platieb za TPS (tarifa za prevádzkovanie systému) a tarify za prístup (G - Komponent),
 • pripojenie do miestnej distribučnej sústavy je možné na základe zmluvy o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy.
 • umiestnenie je možné na strechu alebo zem,
 • predpokladaná návratnosť predstavuje 6 - 9 rokov v závislosti od typu technológie fotovoltických panelov, a ich inštalácie a samozrejme od ceny za dodávku elektriny.

Takýto lokálny fotovoltický zdroj má primárne slúžiť na vykrytie vašej vlastnej spotreby podniku.

Na čo slúži zmluva o odchýlke v prípade lokálneho fotovoltického zdroja?

 • Za prebytočné množstvo elektriny, ktoré nespotrebujete, dostanete zaplatené.
 • Dodávateľ sa postará o odchýlky spôsobené  dodávkami elektriny do siete.

Zaplatíte síce cenu za odchýlku (vo výške 15% z ceny vykupovanej elektriny), no dodávateľ elektriny ju od vás vykúpi v roku 2023 za 189  eur/MWh. Cena vykupovanej elektriny pre príslušný rok t je určená ako aritmetický priemer denných cien burzy PXE, produktu F PXE SK BL Cal-t Settlement price za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1.

Zmluvu o odchýlke viete uzatvoriť s akýmkoľvek dodávateľom elektriny. Najlepšie je ju podpísať so svojim dodávateľom elektriny,čo vám umožní mať všetky zmluvy pod jednou strechou. VSE ponúka svojim firemným zákazníkom možnosť výkupu prebytkov na základe Zmluvy o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja.

Ponúkame komplexné riešenie v oblasti fotovoltiky a fotovoltických panelov Všetko vyriešime za vás:

 • žiadosť o pripojenie lokálneho zdroja pre prevádzkovateľa distribučnej siete (na uvoľnenie rezervovanej kapacity),
 • odbornú analýzu na základe vašej spotreby,
 • technický návrh umiestnenia fotovoltických panelov,
 • projektovú dokumentáciu,
 • inžiniering vrátane stavebného povolenia,
 • inštaláciu zariadení,
 • kontrolu počas prevádzky,
 • záručný a pozáručný servis všetkých typov fotovoltických elektrární.

Samozrejmosťou je aj vybudovanie dispečingu, ktorý je nutné zriadiť pre príslušných prevádzkovateľov pri pripojení fotovoltickej elektrárne nad 100 kWp.

Spoločnosť VSE je profesionálnym partnerom pre fotovoltické riešenia a obnoviteľné zdroje energie

 1. VSE má viac ako 90-ročné skúsenosti v energetike a energetických riešeniach.
 2. Sme spoľahlivý a vysoko odborný partner pre vaše realizácie.
 3. Využívame iba kvalitné a overené technológie.
 4. Komplexné energetické riešenia v oblasti fotovoltiky poskytuje prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti VSE Solutions.

Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať naenergeticke_riesenia@vseas.sk.