VSE posiela domácnostiam opravné faktúry a nový rozpis záloh

 

  • Dotknutí sú len zákazníci v januárovom a februárovom odpočtovom cykle
  • Pôvodné faktúry a preddavky sú platné a je potrebné ich uhradiť
  • Koncová cena klesá v priemere o 2,35 %

 

Tento týždeň začala VSE odosielať zákazníkom z radov domácností opravné faktúry. Súčasťou zásielky je aj sprievodný list, v ktorom zákazníkovi vysvetľujeme ďalšie kroky súvisiace s opravnou faktúrou. Pokiaľ má zákazník doplňujúce otázky môže nás navštíviť v jednom z našich Zákazníckych centier, alebo nás kontaktovať telefonicky či emailom.

Zdôrazňujeme, že pôvodná faktúra je stále platná a je potrebné ju uhradiť. Opravná faktúra ju dopĺňa a uvádza rozdiel, ktorý vznikol použitím dnes už neplatnej ceny pri pôvodnom vyúčtovaní. Ak zákazníci potrebujú opis pôvodnej faktúry, na požiadanie im ho vystavíme bezplatne.

Ako má domácnosť s ročným vyúčtovaním v januári a februári postupovať, keď dostane opravnú faktúru:

 


 

 
 

Ak je výsledok zápočtu pôvodnej a opravnej faktúry v prospech zákazníka, zasielame mu rozdiel v najbližšom možnom termíne:

  • Ak zákazník využíva príkaz na úhradu a inkaso a výsledok zápočtu pôvodnej a opravnej faktúry je v prospech zákazníka, zašleme mu tento rozdiel na účet v termíne splatnosti opravnej faktúry, čo je 14 dní odo dňa jej vystavenia.
  • Ak zákazník využíva SIPO a výsledok zápočtu pôvodnej a opravnej faktúry je v prospech zákazníka, zašleme mu tento rozdiel v najbližšom (aprílovom) SIPO termíne.
  • Ak zákazník využíva poštový poukaz a výsledok zápočtu pôvodnej a opravnej faktúry je v prospech zákazníka, zašleme mu tento rozdiel poštovým poukazom v termíne splatnosti opravnej faktúry, čo je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

Preddavkové platby
Tiež pripomíname, že je potrebné v predpísanej výške uhradiť aj zálohy za prvé mesiace tohto roka. Zároveň informujeme, že v súvislosti so zmenou cien sme skontrolovali aj predpísané zálohy. V prípade, že vznikol rozdiel v prospech zákazníka, tak sme jednorazovo znížili sumu aprílovej zálohy. V opačnom prípade sme preddavky upravili tak, aby sme zákazníkom pomohli predísť nedoplatku na konci vyúčtovacieho obdobia. Nový rozpis platieb je súčasťou opravnej faktúry.

 

Marcový a ďalší odpočtový cyklus
Domácnosti z tzv. marcového či každého ďalšieho odpočtového cyklu nie sú zmenami v cenách elektriny na rok 2017 nijako dotknutí. Ich vyúčtovacia faktúra je správna a nebudeme im zasielať opravné faktúry z dôvodu zmien v cenách 2017.
Preto zákazníkov upozorňujeme, aby sa mali na pozore pred možnými nekalými praktikami niektorých predajcov. Stále môžeme očakávať, že niektorí podomoví predajcovia budú zákazníkov zavádzať pod zámienkou správneho nastavenia cien.

 

Koncová cena elektriny klesá
V porovnaní s rokom 2016 koncová cena pre domácnosti klesá v priemere o 2,35 %. K poklesu koncovej ceny došlo predovšetkým vďaka zníženiu ceny za dodávku (časť ceny, ktorú ovplyvňuje VSE) a to až takmer o 10 %.

 

Bližšie informácie poskytne:
Východoslovenská energetika a.s.
Katarína Šulíková
špecialista Komunikácie
T +421 55 610 2376
M +421 918 248 568
sulikova_katarina@vseholding.sk

Tlačová správa na stiahnutie