Zdroj: unsplash.com

Väčšinu domácností, ktoré rozmýšľajú nad investíciou do solárneho systému, zaujíma najmä to, koľko vyrobí fotovoltika za rok energie a akú čiastku pomocou nej ušetria. Táto suma je však individuálna a odvíja sa od viacerých faktorov. Medzi ne sa radí napríklad celková spotreba domu a počet nainštalovaných panelov. Čo ďalšie vplýva na fotovoltiku a aké riešenie by bolo ideálne práve pre váš dom?

Aká je spotreba elektriny v domácnosti?

Ešte predtým, ako budete zisťovať, koľko elektriny vyrobí fotovoltika, je dôležité vedieť,koľko elektriny spotrebuje vaša domácnosť. Od tohto faktora sa bude odvíjať to, aký systém je pre vás vhodný aj to, koľko solárnych panelov je ideálne mať na streche.

Spotreba elektriny závisí od:
 • veľkosti a typu domu,
 • náročnosti domu na energiu,
 • typu a počtu spotrebičov,
 • spotrebiteľského správania,
 • ročného obdobia a času,
 • veľkosti rodiny/počtu ľudí v domácnosti.

Ako zistím spotrebu svojho domu?

Výpočet spotreby elektriny môže byť zradný, pretože ho ovplyvňujeveľa premenných. Zjednodušiť sa však dá nasledujúcim vzorcom:
 
cena za používanie spotrebiča/žiarovky v € = výkon spotrebiča * čas používania v hodinách * cena za Kwh podľa dodávateľa

Ak by sa vám nechcelo jednotlivé údaje počítať, pomôžte si špeciálnym príslušenstvom, ako sú napríklad inteligentné zásuvky s meraním spotreby aleboorientačnými hodnotami uvedenými v tabuľke:
Položka
Priemerná ročná spotreba
Priemerné ročné výdavky*
Spotrebiče a osvetlenie
1 100 kWh na osobu
198 €
Ohrev vody
1 000 kWh na osobu

180 €

180€
Kúrenie
110 kWh na m²
20 €
Varenie
200 kWh na osobu
36 €
* Na výpočet bola použitá priemerná sadzba 0,18 €/kWh.

V akých prípadoch má zmysel premýšľať nad fotovoltikou?

Fotovoltika je skvelým riešením najmä vtedy, že je vaša spotreba energie príliš vysoká a chceli by ste ju znížiť. Zároveň vám však nevadí čakať nanávratnosť investíciedlhší čas, a to v rozpätíod piatich do desiatich rokov.

Fotovoltika je tiež vhodnou voľbou pre tých, ktorí sa chcú aspoň sčastiodstrihnúť od bežného zdroja energie. Prípadne pre domácnosti túžiace po ekologickom riešení, vďaka ktorému znížia svoju uhlíkovú stopu.

Koľko elektriny vyrobí fotovoltika za rok pre rodinný dom?

Na otázku, koľko energie vyrobí solárny panel, neexistuje univerzálna odpoveď, no tento údaj sa dá aspoň približne vypočítať. Stačí do úvahy zobraťniekoľko parametrov, ku ktorým patria:
 • Orientácia panelov– ideálna je orientácia na juh, no ak je to možné, panely orientujte na viacero svetových strán. Tak získate najlepšie výsledky.
 • Sklon panelov– výbornú celoročnú účinnosť zaručuje sklon približne 35° voči zemi.
 • Veľkosť, počet a typ panelov– viac panelov dokáže vyrobiť viac energie. To isté platí aj v prípade veľkosti. Väčšie panely absorbujú viac slnečných lúčov ako tie menšie. Okrem toho však treba myslieť aj na ich typ. K najvýkonnejším panelom v súčasnosti patria monokryštalické s účinnosťou do 21 %.
 • Lokalita a ročné obdobie– na Slovensku sú vo všeobecnosti veľmi dobré podmienky na tvorbu solárnej energie. Výkon fotovoltických panelov preto neovplyvňuje ani tak to, kde bývate, ako aktuálne ročné obdobie. Maximum slnečného žiarenia máme v našich končinách v júli a minimum zas v decembri a januári.
 • Kvalita panelov a ostatných súčastí– kvalitné zariadenia od overených výrobcov sú stávkou na istotu. Keď do nich zainvestujete, vyrobia vám dostatočné množstvo energie a vydržia dlhé roky.
 • Ďalšie faktory– na to, koľko vyrobí fotovoltika za rok energie, môže mať vplyv aj kvalita ovzdušia či údržba a servis panelov.

Dôležité informácie o tom,ako funguje fotovoltika a čo vplýva na jej výkon, si môžete prečítaťv našom ďalšom článku.

A koľko energie teda dokážu solárne panely vyrobiť? Ak by ste si zaobstarali riešenie s inštalovaným výkonom 5 kWp, za rok by vám mohlo vyprodukovaťpribližne 5 000 kWh energie. Treba však myslieť na to, že ide len o orientačné číslo, ktoré sa môže meniť v závislosti od uvedených faktorov.

Koľko vyrobí 1 fotovoltický panel elektrickej energie za rok?

Podľa všeobecných odhadov je topribližne 180 až 240 kWh energie. Na výpočet tohto údaja sme použili panel s výkonom 225 Wp a zohľadnili všetky vyššie spomenuté premenné.

Aký výkon fotovoltiky potrebujete pre rodinný dom?

Zistíte to na základe svojej spotreby. Bežné domácnosti tvorené dvoma dospelými a dvoma školopovinnými deťmi majú ročnú spotrebu energie v rozmedzí od 3 000 kWh (3 MWh) do 5 000 kWh (5 MWh). Ideálnou voľbou je pre ne preto fotovoltika s výkonom 3 až 3,5 kWp.

Na druhej strane rodinám, ktoré elektrinu využívajú oveľa viac a na rôzne úkony (napríklad vykurovanie, varenie aj ohrev vody), sa môže ročná spotreba vyšplhať až na 8,7 mWh. Pri nákupe fotovoltiky by sa preto mali poobzerať po riešeniach, ktoré majúvýkon nad 4 kWp.

Výpočet reálneho výkonu fotovoltiky je náročný. Ak si chcete byť istí svojím výberom,neváhajtekontaktovať odborníkov z VSE, ktorí vám s celým procesom poradia.

Výhodou VSE je taktiež to, že vámgarantuje nákup elektriny z obnoviteľných zdrojovv objeme, ktorý spotrebuje vaša domácnosť a zároveň vám umožňuje zaobstarať si k fotovoltike virtuálnu batériu. Do tej uložíte všetku prebytočnú energiu, ktorú vyrobíte.

Koľko ušetrí domácnosť využitím fotovoltiky od VSE?

Správnenavrhnutou fotovoltikoudokážu domácnosti s vyššou spotrebou energie ušetriť na poplatkochaž 50 %, prípadne aj viac.

Ako príklad si zoberieme rodinu s ročnou spotrebou 8,7 mWh, ktorú sme spomínali vyššie. Poplatky za takéto množstvo energie sú približne v hodnote 1 200 €. V prípade, že sa domácnosť rozhodne využiť riešenie od VSE s výkonom 4 kWp a zvolí si k nemuvirtuálnu batériu, môže ušetriťpribližne 700 až 800 eur ročne.
Zdroj: Unsplash.com

Tipy na optimálne využitie fotovoltiky a jej výhody

 • Vďaka riešeniu od VSE získate online prehľad o výrobe systému amonitoring každého panelu.
 • K fotovoltike si môžete zaobstaraťsolárnu batériu. Do nej uložíte všetku prebytočnú energiu, ktorú využijete napríklad počas noci alebo dní, keď nebude svietiť slnko.
 • Energiu z fotovoltiky nemusíte využiť len na ohrev vody či vykurovanie. Vhodná jeaj na napájanie spotrebičov.
 • Pomocou fotovoltiky vieteušetriť stovky eur ročne.
 • Fotovoltika je ekologická.Energia, ktorú z nej získate,je úplne čistá.