Informácia o cene elektriny pre zákazníkov VSE

 

ARCHÍV: Médiá sa v týchto dňoch venujú zmenenej metodike výpočtu cien elektriny, k čomu došlo na základe cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). V nasledujúcom texte nájdete základnú informáciu o tom, ako sa toto rozhodnutie dotýka zákazníkov VSE a ako bude naša spoločnosť postupovať.

Cenové rozhodnutia regulačného úradu na rok 2017 sú naďalej právoplatné a účinné pre spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., prevádzkovateľa distribučnej sústavy na území východného Slovenska. Vyúčtovacie faktúry so zálohovými platbami za dodávku elektriny boli vystavené podľa týchto cenových rozhodnutí, preto je potrebné, aby ich zákazníci uhrádzali v plnej výške.

Na základe súčasne platného cenového rozhodnutia poklesne koncová cena približne polovici našich zákazníkov. Nárast koncovej ceny môžu zaznamenať domácnosti, ktoré majú trojfázový istič, alebo odberné miesta s veľmi nízkou spotrebou, čo súvisí so zmenou pomeru fixnej a variabilnej zložky ceny, ako aj so zmenou tarifných skupín. Táto skupina zákazníkov bude mať už počas roka nové zálohové platby, ktoré zohľadňujú nárast koncovej ceny. Týmto krokom predídeme tomu, aby na konci fakturačného obdobia pocítili zákazníci nedoplatky.

Prvé faktúry, v ktorých je fakturovaná aj cena za rok 2017 dostávajú domácnosti z tzv. januárového odpočtového cyklu v týchto dňoch – nové ceny sa týkajú iba odberu počas januára 2017. Zároveň sú v týchto faktúrach predpísané zálohové platby na ďalšie obdobie. Zálohy zohľadňujú cenové rozhodnutia regulačného úradu na rok 2017, ktoré sú právoplatné a účinné, a zákazníci ich majú uhrádzať v plnej výške.

Domácnosti budú dostávať faktúry postupne podľa odpočtových cyklov aj v nasledujúcich mesiacoch. Firmy a organizácie dostanú prvé faktúry s cenami roku 2017 vo februári.

V prípade nezrovnalostí nás môžu zákazníci kontaktovať na Zákazníckej linke VSE alebo osobne na niektorom z našich Zákazníckych centier. Východoslovenská energetika sa bude venovať každému zákazníkovi a riešiť každý podnet individuálne.