Linka VSE 

Pre rýchlu identifikáciu v telefonáte si prosím pripravte niektorý z údajov: 
 • zákaznícke číslo (nájdete na faktúre), 
 • evidenčné číslo SIPO (nachádza sa na SIPO lístku)
 • variabilný symbol (uvedený na faktúre/upomienke).
Naši operátori vám ochotne poradia a pomôžu vybaviť vaše požiadavky spojené s odberom elektriny. Dohovoríte sa s nami v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

Kedy je najlepšie zavolať?

Pondelok – Piatok 7:00 – 16:00 hod.(okrem dní pracovného pokoja)

Najrýchlejšie sa k nám dovoláte v čase od 7:00 do 8:30 a poobede po 14:30.

Informácie o

 • sadzbách a cenách elektriny;
 • účtoch, faktúrach a upomienkach;
  TIP: Prehľad platieb nájdete aj vo Moje VSE
 • cenách služieb poskytovaných VSE;
 • postupoch a dokladoch potrebných na vybavenie požiadaviek;
  TIP: Informácie o postupe nájdete aj na našom webe
 • časoch platnosti nízkeho a vysokého pásma;
 • obchodných podmienkach
 • zriadení nového odberného miesta;
 • opätovné pripojenie po odpojení, resp. demontáži elektromera.

Požiadavky týkajúce sa

 • zmien
  • adresy pre zasielanie faktúr;
  • výšky a počtu preddavkových platieb;
   TIP: Zmeniť výšku záloh si môžete pohodlne aj vMoje VSE
  • sadzieb a spôsobu platby;
  • zákazníka (predaj alebo prepis bytu);
 • odpisu faktúry, poštových poukážok a informačných materiálov;
 • úradného preskúšania elektromera;
 • ukončenia odberu;
 • dohody o splácaní;
 • sťažností.
 • Vaše telefonáty z pevnej linky sa spoplatňujú cenou miestneho hovoru na celom území Slovenskej republiky.