Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Zobraziť v prehliadači.
Kedy ste naposledy kontrolovali
vašu poistnú zmluvu?
Ak je tomu už niekoľko rokov, je najvyšší čas do nej opäť nazrieť.
Ako ste isto postrehli, ceny nehnuteľností na Slovensku
každým rokom prudko rastú, no poistné krytie zostáva
od jeho uzatvorenia rovnaké.


Za posledných 5 rokov stúpli ceny nehnuteľností
na východnom Slovensku o 66%.
To znamená, že ak ste si Vašu nehnuteľnosť pred rokmi poistili
napríklad na 67 000 €, v prípade že by vás postihlo nečakané neštastie,
dostali by ste dnes už iba 60% z jej aktuálnej hodnoty.

Nechajte si pripraviť novú
nezáväznú ponuku ešte dnes.
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Informácie pre spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku
Informačný dokument o poistnom produkte
Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy
Informácie podľa zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní
Poistné podmienky pre poistenie nehnuteľností, domácnosti a zodpovednosti za škodu Domov IN – Poistenie pre domácnosť
Informačný formulár k neživotnému poisteniu a životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty
© 2022 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice