Zelené projekty

Okrem Zelenej energie pre vašu domácnosť môžete podporiť aj zelené projekty na východnom Slovensku

Zelené projekty

Okrem Zelenej energie pre vašu domácnosť môžete podporiť aj zelené projekty na východnom Slovensku

Zelené projekty

Skupina VSE Holding doteraz prispela vyše140 000 €na výsadbu zelene, medonosných rastlín či vytváranie klimatických záhrad a ďalšie projekty spojené so znížením uhlíkovej stopy.

Vyše64 000 € investovali aj zákazníci Zelenej energie od VSE. Tak sme mohli podporiť
ešte viac projektov.

Pridajte sa k nám. Spolu dokážeme viac.
Klimatické záhrady na základných školách, Prešovský a Košický kraj
Dubová aleja, Nový Ruskov
Levanduľový háj, Rudník
Mestský park, Čierna nad Tisou
Komunitná záhrada, Košice - Ťahanovce
Školská včelnica, Spišská Nová Ves
Ste akčná základná alebo stredná škola? Máte záujem vybudovať na školskom pozemku klimatickú záhradu,
ktorú budú žiaci milovať?
Prihláste sa do 29. 2. 2024 prostredníctvomwebového-formulára, na ktorý odkazujeme tlačidlom nižšie.
Počet miest v programe je limitovaný pre 15 škôl.
Odborníci z Ekocentra SOSNA posúdia vhodnosť školy na účasť v programe. O konečnom výbere škôl rozhodnú v hlasovaní práve zákazníci VSE, ktorí pravidelne prispievajú na podporu zelených projektov cez službu Zelená energia od VSE.
 • Aké je trvanie programu?

   Trvanie programu:03/2024 – 06/2025 
   1. celodenný tréning:v týždni  25. - 29. 3. 2024 v Ekocentre SOSNA
 • Pre koho je projekt určený?

  • Základné a stredné školy z Košického a Prešovského kraja.
  • Zapojiť sa môžu aj školy, ktoré majú záujem rozvíjať svoju existujúcu klimatickú školskú záhradu.
 • Čo škola získa?

  • Financie na vybudovanie klimatickej záhrady (jazierka, zeleň, záhony, školské lúky a pod.).
  • Odbornú podporu počas projektu (3 celodenné školenia, workshop s budovaním klimatického prvku).
  • Materiály na podporu vyučovania v záhrade.
  • Kurz pre študentov „Sprievodca klimatickou záhradou“.
  • Zníženie nákladov na stočné, ak bude záhrada plniť vodozádržnú funkciu.
 • Čo sa od školy očakáva:

  • Súhlas vedenia školy s účasťou na projekte (podpísanie Memoranda o spolupráci, spolupráca počas celého trvania projektu, aktívna účasť zástupcov školy (2 pedagógovia) na školeniach).
  • Príprava plánu klimatickej záhrady na školskom pozemku.
  • Realizácia aspoň 12 pilotných vyučovacích hodín v klimatickej záhrade.
 • V prípade záujmu vyplňte prihlášku najneskôr do 29.2.2024

  Podporené zelené projekty

  Zameriavame sa na vysádzanie zelene v regióne východného Slovenska, podporu biodiverzity a vzdelávacie projekty.
  Projekty vyberáme v spolupráci s partnermi a odbornými garantmi Nadáciou EKOPOLIS a Občianskym združením SOSNA, ktorí sa ochrane životného prostredia venujú už dlhé obdobie.

  Spoločne dávame zelenú nášmu regiónu

  Spoločne dávame zelenú svojmu regiónu

  Východné Slovensko

  Klimatické záhrady

  V 18 základných školách sme vytvorili záhrady, ktoré pohlcujú emisie uhlíka a vzdelávajú mládež o klimatickej kríze.

  Košice-Ťahanovce

  Komunitná záhrada

  Priestor podporuje prirodzené vzdelávanie detí, stretávanie v ekologickom prostredí a výchovu nových dobrovoľníkov.

  Čierna nad Tisou

  Mestská zeleň

  Ochladzuje mesto, zadržiava vodu, zlepšuje náladu ľudí a podporuje biodiverzitu novými druhmi stromov.

  Nový Ruskov 

  Dubová aleja

  Obnovením storočnej tradície dubového lesa zadržiavame vodu v pôde a prirodzeným tieňom ochladíme okolie.

  Košice-Ťahanovce

  Včelí náučný chodník

  Učíme mládež o biodiverzite aj význame včiel a výsadbou medonosných rastlín priamo podporujeme včelstvo.

  Rudník

  Levanduľový háj

  Levanduľa kvitne od mája do augusta, preto je výborným zdrojom peľu a sladiny pre včelie rodiny, ktorých žalostne ubúda.