Zelené projekty

Okrem Zelenej energie pre vašu domácnosť môžete podporiť aj zelené projekty na východnom Slovensku

Zelené projekty

Okrem Zelenej energie pre vašu domácnosť môžete podporiť aj zelené projekty na východnom Slovensku

Zelené projekty

Skupina VSE Holding doteraz prispela vyše130 000 €na výsadbu zelene, medonosných rastlín či vytváranie klimatických záhrad a ďalšie projekty spojené so znížením uhlíkovej stopy.

Vyše74 000 € investovali aj zákazníci Zelenej energie od VSE. Tak sme mohli podporiť
ešte viac projektov.

Pridajte sa k nám. Spolu dokážeme viac.
Klimatické záhrady na základných školách, Prešovský a Košický kraj
Dubová aleja, Nový Ruskov
Levanduľový háj, Rudník
Mestský park, Čierna nad Tisou
Komunitná záhrada, Košice - Ťahanovce
Školská včelnica, Spišská Nová Ves

Budujeme klimatické záhrady

Výber škôl je ukončený

Od roku 2021 podporujeVSE a Nadácia VSE projekt budovania klimatických záhrad na základných a stredných školách východného Slovenska. Už 40 škôl malo možnosť upraviť svoju záhradutak, aby viac pohlcovala emisie uhlíka, zadržiavala dažďovú vodu na pozemku a na podporu opeľovačov vysadili lúčne porasty, kríky a stromy. Na pretváraní školských pozemkov sa podieľajú pedagógovia a žiaci škôl pod odborným vedením lektorov Ekocentra Sosna.
V tomto roku s podporou  Zelenej energie od VSE a Ekocentra SOSNA vybuduje na svojich dvoroch klimatické záhrady týchto 10 škôl:
 
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Prešov 
Gymnázium Lipany
ŠZŠ Inžinierska Košice
SOŠ Llsnícka Bijacovce
ZŠ s MŠ Poproč
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
Gymnázium Snina
Základná škola Drienov
ZŠ Družstevná pri Hornáde
Spojená škola Petrovany

Pridajte sa k nám. Spolu dokážeme viac.

Podporené zelené projekty

Zameriavame sa na vysádzanie zelene v regióne východného Slovenska, podporu biodiverzity a vzdelávacie projekty.
Projekty vyberáme v spolupráci s partnermi a odbornými garantmi Nadácie VSE a Občianskym združením SOSNA, ktorí sa ochrane životného prostredia venujú už dlhé obdobie.

Spoločne dávame zelenú nášmu regiónu

Spoločne dávame zelenú svojmu regiónu

Východné Slovensko

Klimatické záhrady

V 18 základných školách sme vytvorili záhrady, ktoré pohlcujú emisie uhlíka a vzdelávajú mládež o klimatickej kríze.

Košice-Ťahanovce

Komunitná záhrada

Priestor podporuje prirodzené vzdelávanie detí, stretávanie v ekologickom prostredí a výchovu nových dobrovoľníkov.

Čierna nad Tisou

Mestská zeleň

Ochladzuje mesto, zadržiava vodu, zlepšuje náladu ľudí a podporuje biodiverzitu novými druhmi stromov.

Nový Ruskov 

Dubová aleja

Obnovením storočnej tradície dubového lesa zadržiavame vodu v pôde a prirodzeným tieňom ochladíme okolie.

Košice-Ťahanovce

Včelí náučný chodník

Učíme mládež o biodiverzite aj význame včiel a výsadbou medonosných rastlín priamo podporujeme včelstvo.

Rudník

Levanduľový háj

Levanduľa kvitne od mája do augusta, preto je výborným zdrojom peľu a sladiny pre včelie rodiny, ktorých žalostne ubúda.