Ako nahlásiť poistnú udalosť

Využite možnosť online nahlásenia

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Využite možnosť online nahlásenia

Ako nahlásiť poistnú udalosť VSE

„Ako nahlásiť poistnú udalosť“

Online nahlásenie:

Telefonické nahlásenie:

1. Zavolajte priamo do poisťovne Europ Assistance+421 220 510 849
(non-stop).

2.Nahláste udalosť a uveďte:
        a.meno, priezvisko a kontaktné údaje
            (telefónne číslo mailovú a korešpondenčnú adresu),
        b.dátum narodenia,
        c.adresu domácnosti.v

3.Opíšte udalosť, ktorá sa Vám stalaa operátor Vám zabezpečí špecialistu na vyriešenie Vašej situácie.

1. Zavolajte priamo do poisťovne Europ Assistance (nonstop linka)

2. Nahláste udalosť a uveďte:

a.meno, priezvisko a kontaktné údaje (telefónne číslo mailovú a korešpondenčnú adresu),
b.dátum narodenia,
c.adresu domácnosti,
d.zákaznícke číslo.

3. Opíšte udalosť,

ktorá sa Vám stalaa operátor Vám zabezpečí špecialistu na vyriešenie Vašej situácie.