Neúspešne prihlásenie pre zadané Facebookové konto

Nepodarilo sa Vám prihlásiť do zákazníckej zóny Moje VSE, pretože:
  • ste použiliiný spôsob prihlásenia. Pri prihlásení je potrebné vybrať rovnakú možnosť prihlásenia, ako ste zvolili pri registrácií.

V prihlásení nastala chyba.

  • pre zadaný emailnie je vytvorený účet, ak chcete vstúpiť do zákazníckej zóny, prejdite registráciou.