Povinné hlásenie výrobcov elektriny

Povinné hlásenie výrobcov elektriny

Otázky a odpovede k téme

Informačná povinnosť výrobcov elektriny voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

 • Na koho sa vzťahuje povinnosť predkladať povinné hlásenie výrobcov elektriny?

  Hlásenie povinne predkladajú výrobcovia elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonomnad 11 kW, kam patria aj fotovoltické zdroje elektriny (viac informácií na stránke ÚRSO TU).
 • Akým spôsobom a komu predkladá výrobca Povinné hlásenie výrobcov elektriny?

  Výrobca predkladá hlásenie vo formulári, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na stránke ÚRSOTU. Výrobca hlásenie vyplní a predkladá priamo ÚRSO podľa inštrukcie ÚRSO. Dodávatelia do tohto procesu nevstupujú, nesprostredkovávajú prevzatie ani doručenie hlásenia smerom k ÚRSO.
 • Prečo výrobca elektriny predkladá Povinné hlásenie výrobcov elektriny?

  Výrobca elektriny je povinný podľa § 27 ods. 2 písm. r) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytovať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) každoročne do 30. mája údaje
  • za predchádzajúci rok (2023), 
  • očakávané údaje v prebiehajúcom roku (2024) 
  • a plánované údaje na nasledujúci rok (2025) 
  o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.
 • Je formulár hlásenia oproti minulosti zmenený?

  Áno, ÚRSO upozorňuje na zmenu štruktúry formulárov pre splnenie danej povinnosti. Úpravy formulárov boli zavedené s cieľom zlepšiť zhromažďovanie relevantných informácií a zjednodušiť proces pre všetky zúčastnené strany. Výrobcom preto odporúčame použiť aktuálny formulár hlásenia, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na stránke ÚRSOTU.
 • Je na stránke ÚRSO umiestnená nejaká pomôcka pre vyplnenie Povinného hlásenia výrobcov elektriny?

  Áno, ÚRSO na svojej stránke umiestnil dokument Pomocný materiál pri vypĺňaní hlásenia výrobcov. Dokument nájdete na stránke ÚRSOTU.  
 • Dokedy je výrobca povinný predložiť ÚRSO povinné hlásenie výrobcov elektriny?

  Tohto roku je výrobca elektriny povinný poskytnúť hlásenie pre ÚRSO najneskôr do30.5.2024. Výrobcom odporúčame splniť si túto povinnosť v predstihu a neodkladať  zaslanie hlásenia na poslednú chvíľu.