Vyúčtovanie a fakturácia

Vyúčtovacia faktúraza elektrinualeboplynslúži navyúčtovanie rozdielumedzi cenou spotrebovanej energie a zaplatenými preddavkovými platbami. Výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok.  

Termín vyúčtovania a fakturácie

Faktúru vystavujeme spravidla 1x ročne.Termín fakturácie závisí od regiónu, v ktorom sa vaše odberné miesto nachádza. Stav elektromera pre fakturáciu zisťuje príslušná distribučná spoločnosť buď osobne odpočtom alebo odhadom. 

★ TIP:Na distribučnom území VSD môžete odpočet spotreby elektriny spraviť sami a údajedoručiť jednoducho elektronicky.

Niektoré domácnosti s inteligentným meracím systémom (IMS), môžu mať vyúčtovanie každý mesiac. Vtedy neplatia zálohy a faktúra je vystavená raz mesačne na základe ich reálnej spotreby. 
Mimoriadna faktúraje vystavovaná v inom termíne než štandardné ročné vyúčtovanie. Napríklad pri výmene meradla, zmene sadzby alebo pri ukončení odberu.Ak o mimoriadnu faktúru požiadate vy(napr. z dôvodu zmeny nájomníka na danom odbernom mieste),jej vystavenie je spoplatnené podľa cenníka služiebpríslušnej distribučnej spoločnosti.

Doručovanie faktúr

Faktúru môžete dostávať:

 • 👍ODPORÚČAME Elektronicky na váš e-mail vo formáte pdf. Faktúru budete mať u seba skôr ako poštou.Nastavenie E-faktúry nájdetena tomto odkaze.
 • Poštou na vašu korešpondenčnú adresu  

Pomôcka ku faktúre

Faktúraza elektrinuaplynobsahuje aj množstvo povinných informácií, ktoré podľa zákona musíme uviesť. Môže preto pôsobiť komplikovane.   
Vďaka našej pomôcke ku faktúre jednoduchšie nájdete položky, ktoré vás zaujímajú.

Vyúčtovanie - Nedoplatok

Nedoplatok je potrebné uhradiť dohodnutým spôsobom platby do dátumu splatnosti, ktorý je uvedený na faktúre.Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na náš účet.  

Vyúčtovanie - Preplatok

Preplatok vám spravidla vrátime do dátumu splatnosti, ktorý je uvedený na faktúre, rovnakým spôsobom, ako uhrádzate vaše platby (pokiaľ to nemáte u nás dohodnuté inak).  
V prípade, že platby uhrádzate cez SIPO, výška preplatku bude odpočítaná od nasledujúcej preddavkovej platby. Rozdiel uvidíte v položke s názvom "VSE elektrina/služby" (platí pre elektrinu).   

Preplatok po úmrtí

Pre vyplatenie preplatku po nebohom je potrebné poslať nám:  
 • kópiu úmrtného listu;
 • výsledok dedičského konania, kde je uvedené, kto preplatok dedí;
 • v prípade, že je dedičov viac, ich podpísaný súhlas (čestné prehlásenie).
Ak preplatok vznikol po úmrtí zákazníka, doručte nám doklady o úhrade záloh za zosnulého zákazníka.  

Odporúčanie: Po úmrtí je potrebné zrealizovať prepis odberného miesta alebo ukončiť odber. Nie je možné odoberať energie na meno nebohého.   

Doklady nám môžete zaslať: 
 
 • e-mailom na info@vse.sk  
 • alebo poštou na adresu:  
Východoslovenská energetika a.s.  
Mlynská 31
042 91 Košice  
 • Nedostal som preplatok a faktúra je už po splatnosti. Prečo? 

  Pokiaľ ste menili banku alebo korešpondenčnú adresu, je možné, že o tom ešte nevieme a platbu vám nemôžeme poslať. Preto si tieto údaje, prosím, skontrolujte na faktúre alebo v online účte Moje VSE
   

  Ak platíte šekom, overte si čo najskôr, či poštový poukaz nie je na vašej pošte.

Nedoplatok je potrebné uhradiť dohodnutým spôsobom platby do dátumu splatnosti, ktorý je uvedený na faktúre.Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na náš účet.  

Odhad preplatku alebo nedoplatku

V online účte Moje VSE vyplníte stav elektromeru alebo plynomeru za pomoci službyOverenie výšky záloh. Ak vám bude hroziť nedoplatok, odporučíme vám novú výšku zálohy, ktorú si rovno môžete nastaviť vo vašom online účte.