Upomienky

Upomienka predstavuje výzvu zákazníkovi na úhradu platby v prípade, že už uplynul dátum jej splatnosti.  

Ako prebieha upomínanie

  • Ak máte nastavenú elektronickú faktúru, pošleme vám pripomienku platby bezplatne mailom.  

  • Ak platbu neuhradíte obratom, pošleme vám spoplatnenú upomienku. Prvá upomienka je spoplatnená sumou 4 eur a každá ďalšia sumou 6 eur.  

  • Ak platbu neuhradíte ani v splatnosti uvedenej na upomienke, môže kedykoľvek dôjsť k odpojeniu vášho odberného miesta.

S online účtom Moje VSE máte vždy prehľad o tom, či sú vaše platby uhradené. V účte si taktiež môžete nastaviť notifikácie o tom, že sme vašu platbu prijali.

Po odpojení

Pre opätovnépripojenie elektrinyaleboplynuje potrebné uhradiť všetky nedoplatky. Zákazníkovi bude zároveň účtovaný poplatok za odpojenie podľa cenníka príslušného distribútora.