Pripojenie nového odberu (plyn)

Placeholder
1. Uzavriete zmluvu o PRIPOJENÍ s distribútorom
Placeholder
2. Podpíšete zmluvu o DODÁVKE plynu s VSE
Placeholder
3. Montáž meradla
Proces pripojenia rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti do distribučnej siete plynu trvá zväčša 6 mesiacov. Odporúčame Vám preto začať v dostatočnom časovom predstihu.

Pre pripojenie vašej nehnuteľnosti sú potrebné 3 kroky:

1. Uzavriete zmluvu o pripojení s distribútorom

Uzavrite Zmluvu o pripojení s distribútorom plynu SPP - Distribúcia.
Po splnení všetkých technických podmienok distribútora a uzatvorení zmluvy o pripojení nasleduje uzatvorenie zmluvy o dodávke s VSE.Kontaktujte nás, prosím, aspoň 1 mesiac pred plánovaným začiatkom odberu.

2. Podpíšete zmluvu o DODÁVKE plynu s VSE

Pre uzavretie zmluvy o dodávke plynu nám predložte zmluvu o pripojení s SPP-Distribúcia a údaje do zmluvy o dodávke.

 • Údaje do zmluvy

  • meno a priezviskoodberateľaplynu;
  • adresu odberného miesta (ako je uvedená v zmluve o pripojení);
  • adresu trvalého bydliska a korešpondenčnú adresu, ak je iná ako trvalý pobyt;
  • telefonický a e-mailový kontakt;
  • výšku zálohovej platby, ktorú chcete platiť;
  • spôsob, akým chcete uhrádzať zálohové platby (bankové inkaso, SIPO, prevodný príkaz - pri výbere bankového inkasa alebo prevodného príkazu prosíme aj o doplnenie čísla bankového účtu, pre zaslanie mandátu na inkaso resp. na preplatky);
  • predpokladanú ročnú spotrebu príp. sadzbu (tarifu), ktorú chcete mať pre vaše odberné miesto nastavenú.
 • Nastavte si správnu sadzbu (tarifu) vďaka našej online kalkulačke.
  V prípade nasledovných situácií jepotrebné predložiť aj ďalšie dokumenty:
   

  Ako môžete požiadať o uzavretie zmluvy?

  Placeholder
  Požiadajte o pripojenie nového odberného miesta online
  Žiadosť o pripojenie nového odberu plynu môžete podať aj prostredníctvom našej webovej stránky.
  O uzavretie zmluvy môžete požiadať aj nasledujúcimi spôsobmi:
   
  • ODPORÚČAME:Na počkanie osobne v našichZákazníckych centrách
  • zaslaním podkladov na info@vse.sk

   Nezabudnite priniesť príp. poslať Zmluvu o pripojení.

  3. Montáž meradla

  Po montáži plynomera môžete na vašom odbernom mieste využívať plyn. Zároveň vám pošleme informácie o platbách a ďalšie užitočné informácie od VSE.

  Naši zákazníci nás takto ohodnotili