Pripojenie nového odberu

Iba v 3 krokoch

Pripojenie nového odberu

Iba v 3 krokoch

Pripojenie nového odberu (elektrina)

Placeholder
1. Uzavriete zmluvu o PRIPOJENÍ s distribútorom
Placeholder
2. Podpíšete zmluvu o DODÁVKE elektriny s VSE
Placeholder
3. Montáž meradla

1. Uzavriete zmluvu o pripojení s distribútorom

Zmluvu o pripojení je potrebné uzatvoriť s distribútorom elektriny v regióne, v ktorom sa nachádza vaše odberné miesto.

Po splnení všetkých technických podmienok distribútora a uzatvorení zmluvy o pripojení nasleduje uzatvorenie zmluvy o  dodávke.  

2. Podpíšete zmluvu o DODÁVKE elektriny s VSE

Pre uzavretie zmluvy o dodávke elektriny nám predložte zmluvu o pripojení, ktorú ste uzavreli s vaším distribútorom, a údaje do zmluvy.

 • Údaje do zmluvy

  • meno a priezvisko odberateľa elektriny;
  • adresu odberného miesta (ako je uvedená v zmluve o pripojení);
  • adresu trvalého bydliska a korešpondenčnú adresu, ak je iná ako trvalý pobyt;
  • telefonický a e-mailový kontakt;
  • výšku zálohovej platby, ktorú chcete platiť;
  • spôsob, akým chcete uhrádzať zálohové platby(bankové inkaso, SIPO, prevodný príkaz - pri výbere bankového inkasa alebo prevodného príkazu prosíme aj o doplnenie bankového účtu, pre zaslanie mandátu na inkaso, resp. na zasielanie preplatkov);
  • predpokladnú ročnú spotrebu príp. sadzbu (tarifu), ktorú chcete mať pre vaše odberné miesto nastavenú;
  • hodnotu ističa (nájdete v zmluve o pripojení);
  • počet fáz (nájdete v zmluve o pripojení);
 • Nastavte si správnu sadzbu (tarifu) vďaka našej online kalkulačke
  V prípade nasledovných situácií jepotrebné predložiť aj ďalšie dokumenty:
   

  Ako môžete požiadať o uzavretie zmluvy?

  Placeholder
  Požiadajte o pripojenie nového odberného miesta online
  Žiadosť o pripojenie nového odberu elektriny môžete podať aj prostredníctvom našej webovej stránky.
  O uzavretie zmluvy môžete požiadať aj nasledujúcimi spôsobmi:
   
  • ODPORÚČAME:Na počkanie osobne v našichZákazníckych centrách
  • zaslaním podkladov na info@vse.sk

   Nezabudnite priniesť príp. poslať Zmluvu o pripojení.

  3. Montáž meradla

  Po podpise zmluvy o dodávke vám distribútor namontuje elektromer do 5 pracovných dní.  

  Po montáži elektromera môžete na vašom odbernom mieste využívať elektrinu. Od nás vám prídu informácie o platbách a ďalšie užitočné informácie.

  Naši zákazníci nás takto ohodnotili