Preskúšanie meradla

Ak máte pochybnosti o správnosti chodu vášho meradla (elektromera alebo plynomera), môžete distribútora požiadať o úradné preskúšanie meradla.

ODPORÚČAME:Ak sa vám nameraná spotreba zdá neprimeraná, ešte pred podaním žiadosti o preskúšanie meradla si nechajte skontrolovať odberné miesto súkromným elektrikárom alebo plynárom.

Postup:

1. Podanie žiadosti

UPOZORNENIE:Podanie žiadosti o úradné preskúšanie meradla neznamená odklad splatnosti faktúry.

2. Preskúšanie meradla

Na základe žiadosti distribútor demontuje meradlo a vymení ho za nové, k čomu vystaví potvrdenie.  Pôvodné meradlo distribútor zasiela na úradné preskúšanie Slovenskej legálnej metrológii.

 

3. Oznámenie výsledku

Pokiaľ úradné preskúšanie potvrdí chybu na meradle, všetky náklady spojené s výjazdom a preskúšaním hradí distribútor. V prípade, ak úradné preskúšanie chybu na meradle nepotvrdí, náklady za túto službu sú spoplatňované podľa cenníka služieb príslušného distribútora. Výsledok o úradnom preskúšaní dostanete písomne.

 

TIP: Môžete si od nás bezplatne požičať digitálny merač odberu a spotreby elektriny jednotlivých spotrebičov. O službu môžete požiadať prostredníctvom tejto žiadosti: Žiadosť o zapožičanie meradla  - VSE.