Neprišla mi faktúra

Vašu faktúru máte vždy k dispozícii v online zákazníckej zóne Moje VSE. K prehľadu faktúr sa dostanete po kliknutí na odkaz nižšie. Ak účet nemáte, viete si ho rýchlo vytvoriť a skontrolovať si svoje faktúry.

Možné príčiny nedoručenia faktúry

  • Faktúra ešte nebola vystavená. Počkajte do 25. dňa v mesiaci vyúčtovania;  

  • Nemáme vašu aktuálnu korešpondenčnú adresu. Ak ste sa sťahovali, nahláste nám novú adresu pre doručovanie písomností. Zmenu korešpondenčnej adresy viete vykonať po kliknutí na tento odkaz;

  • Faktúru sme vám zaslali na e-mailovú adresu, ktorú už nepoužívate. E-mailovú adresu pre doručovanie faktúr si môžete upraviť po kliknutí na tento odkaz

  • Faktúra zaslaná mailom bola zaradená do priečinkuSpam. Skontrolujte si priečinok Spam;  

  • Faktúra nebola doručená, pretože máte plnú e-mailovú schránku. Vyprázdnite si svoju e-mailovú schránku.