Výmena určeného meradla

Dôvody výmeny určeného meradla vyplývajú z predpisov príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a z platných právnych predpisov a ide najmä o:

  • výmenu určeného meradla, ak nastala porucha na meradle,
  • výmenu určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie meradla,
  • výmenu určeného meradla pred uplynutím času platnosti overenia.