Servis a nastavenie kompenzácie jalovej zložky

Energetické riešenia od VSE

Využitím tejto služby môžete eliminovať negatívny vplyv jalovej zložky elektriny na výrobu a prenos elektriny. Predídete tak prípadným poplatkom za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka cos φ.

Servis a nastavenie kompenzácie jalovej zložky zahŕňa:

  • obhliadku meracieho miesta;
  • návrh na umiestnenie merania a kompenzačného zariadenia;
  • montáž meracej súpravy;
  • inštruktáž z oblasti funkčnosti a obsluhy zariadenia;
  • kontrolu správnosti zapojenia;
  • nastavenie kompenzácie;
  • jedenkrát do roka premeranie skutočne dosahovanej hodnoty účinníka cos φ s vystavením protokolu z merania.

Kompenzáciu jalového výkonu u zákazníka realizujeme týmito spôsobmi:

  • jednotlivá (individuálna) kompenzácia;
  • skupinová kompenzácia;
  • ústredná (centrálna) kompenzácia.