Poradenstvo pri nákupe tepelného čerpadla

Energetické riešenia od VSE

Tepelné čerpadlá predstavujú energeticky efektívny spôsob zabezpečenia tepelného a chladiaceho výkonu. Využívajú obnoviteľnú tepelnú energiu z okolitého prostredia – zo vzduchu, vodných zdrojov alebo z pôdy. Dokážu zužitkovať odpadové energetické zdroje z priemyselných a ostatných netechnologických ohrievacích alebo chladiacich procesov.

Služba zahŕňa:

  • zmapovanie súčasného spôsobu zabezpečenia tepelného a hladiaceho výkonu;
  • návrh najvýhodnejšieho riešenia pre odberné miesto;
  • technicko-ekonomický prepočet navrhovaného riešenia;
  • realizáciu.

Možnosti využitia tepelných čerpadiel:

  • vykurovanie (kancelárske a obchodné priestory, priemyselné objekty, rodinné domy, byty);
  • ohrev teplej úžitkovej vody;
  • ohrev vody v bazéne;
  • klimatizácia a chladenie.

Tepelné čerpadlá môžu pracovať:

  • v monovalentnej prevádzke – zabezpečujú plnú ročnú potrebu tepla a chladu;
  • v bivalentnej prevádzke – zvyčajne sú dimenzované na 20 – 80 % maximálne potrebného tepelného výkonu a zabezpečujú 50 až 95 % ročnej potreby tepla alebo chladu.