Meranie kvality elektriny na odbernom mieste

Energetické riešenia od VSE

Je prínosom pre zákazníkov, u ktorých kvalita dodávky elektriny ovplyvňuje prevádzku a výkon elektrospotrebičov.

Pri meraní zaznamenávame všetky parametre elektrického systému v súlade s najnovším štandardom EN 61000-4-30, a to napríklad:

  • true RMS napätie a prúd;
  • frekvencia;
  • výkon;
  • spotreba elektriny;
  • skutočný účinník cos φ;
  • flikre – závažnosť blikania (pokles napätia);
  • nesymetria napätia;
  • prepätie, podpätie;
  • vyššie harmonické;
  • krátkodobé výpadky.
 

Jedným meraním dokážeme zaznamenať až 32 parametrov a na ich základe vypracúvame analýzy. Meranie na elektrických zariadeniach sa uskutočňuje v týždňovom cykle. Podľa normy STN 50 160 obsahuje cyklus 5 pracovných dní a 2 dni pracovného pokoja.