Návrh opatrení pre zníženie energetickej náročnosti

Energetické riešenia od VSE

Pripravíme pre vás návrh možností, ako znížiť náklady na vykurovanie a chladenie vašich prevádzok. Služba je určená najmä pre zákazníkov s vysokým podielom spotreby elektriny a zemného plynu na vykurovanie a chladenie. 

Analýza efektívnosti zahŕňa: 

  • zmapovanie súčasného stavu;
  • návrh osvetľovacích sústav s optimálnou účinnosťou;
  • technicko-ekonomický prepočet navrhovaného riešenia;
  • realizáciu riešenia.

Základné opatrenia na zníženie spotreby elektriny a plynu na vykurovanie a chladenie: 

  • použitie zdrojov tepla a chladu s vysokou účinnosťou; 
  • návrh systému pre zaregulovanie zdrojovej časti; 
  • riadenie a regulácia zdrojov tepla a chladu; 
  • racionálna prevádzka vykurovacích sústav.