Analýza efektívnosti osvetľovacích sústav

Energetické riešenia od VSE

Pripravíme pre vás návrh možností, ako znížiť náklady na osvetľovanie vašich prevádzok. Služba je určená najmä pre zákazníkov s vysokým podielom spotreby elektriny na osvetlenie.

Analýza efektívnosti zahŕňa:

  • zmapovanie súčasného stavu;
  • návrh osvetľovacích sústav s optimálnou účinnosťou;
  • technicko-ekonomický prepočet navrhovaného riešenia;
  • realizáciu riešenia.

Základné opatrenia na zníženie spotreby elektriny na osvetlenie:

  • použitie svetelných zdrojov s vysokým merným výkonom a dlhou životnosťou;
  • výber svietidiel s vysokou účinnosťou;
  • návrh osvetľovacích sústav s čo najvyššou účinnosťou;
  • riadenie a regulácia osvetľovacích sústav;
  • racionálna prevádzka osvetľovacích sústav.