Ako si vybrať správnu sadzbu?

1. KLASIK M (DMP1)

Je jednotarifný produkt vhodný pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev.

2. LUX M (DMP10)

Je jednotarifný produkt určený na dodávku elektriny, ktorá je využívaná na osvetľovanie verejných priestorov.

3. DUO M (DMP4)

Je dvojtarifný produkt určený pre zákazníkov, ktorí odoberajú elektrinu aj v nízkej tarife

4. KOMBI M (DMP7)

Balík vhodný pre miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním, s NT minimálne 20 hodín denne.

5. EKO M (DMP8)

Je dvojtarifný produkt určený pre odberné miesta, na ktorých je využívané tepelné čerpadlo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

6. SMART 3

Je trojtarifný produkt pre odberné miesta s mesačným fakturačným obdobím, ktoré sú začlenené do inteligentného meracieho systému zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.