Zmena maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)

O zmenu môžete požiadať elektronicky priamo u vášho distribútora: