Spôsob platby

Postup pri zmene spôsobu platby

Vyberte si spôsob platby, ktorý Vám najviac vyhovuje:

Bankové inkaso SEPA (pohodlné)

Na základe vášho súhlasu sa realizuje prevod peňazí z vášho bankového účtu na účet našej spoločnosti. V prípade zmeny záloh sa výška platby zmení automaticky a vy nemusíte nič robiť.

Výhody Bankového inkasa

  • Bez starostí
  • Nezmeškáte žiadnu platbu
  • Bez poplatku za spracovanie u nás
Tento spôsob platby vo VSE nie je spoplatnený. Môže však byť spoplatnený bankou, preto ak je to pre vás dôležité, odporúčame vám overiť si to vo vašej banke.

Praktické informácie k spôsobu platby SEPA

TIP:Pri zadávaní limitu v banke vám odporúčame stanoviť si hornú hranicu aspoň na 3–násobok výšky vašej preddavkovej platby. Predídete tak komplikáciám pri platbe vyúčtovacej faktúry v prípade nedoplatku.

Príkaz na úhradu SEPA

Na úhradu mesačných preddavkových platieb zadáte v banke príkaz na úhradu s variabilným symbolom (desaťmiestne číslo začínajúce číslom 21, nájdete ho na vašej faktúre vpravo hore). Pre zálohové platby odporúčame nastaviť trvalý príkaz na 11 mesiacov v roku. V 12. mesiaci dostanete vždy zúčtovaciu faktúru, ktorú je potrebné uhradiť jednorazovo. Prehľad bankových účtov

Číslo bankového účtu nájdete v Prehľade bankových účtov alebo v online účte Moje VSE v detaile platby v sekciiPrehľad platieb.

Peňažný poštový poukaz na účet

V prípade úhrady platieb za elektrinu prostredníctvom poštových peňažných poukazov vám budeme vyplnené šeky pravidelne zasielať spolu s periodickou faktúrou za ročnú spotrebu elektriny. Šeky si môžete vyžiadať aj telefonicky na našej Zákazníckej linke 0850 123 333.
Spôsob platby si môžete jednoducho zmeniť vonline účte Moje VSEalebo na našej zákazníckej linke VSE 0850 123 333.

Bankové účty VSE a. s.

Pri platbe za ELEKTRINU, používajte tieto bankové účty. Platby sa považujú za uhradené dňom pripísania na náš účet.

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN

SK25 0200 0000 0015 8352 9153

BIC

SUBA SK BX

Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

IBAN

SK48 8130 0000 0020 0614 0118

BIC

CITI SK BA

Banka: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN

SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC

INGB SK BX

Pri platbe za PLYN, používajte tieto bankové účty. Platby sa považujú za uhradené dňom pripísania na náš účet.

Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

IBAN

SK46 8130 0000 0021 1074 0201

BIC

CITI SK BA

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN

SK43 0200 0000 0029 7090 9353

BIC

SUBA SK BX