Pripojenie nového odberu (plyn)

Proces pripojenia nehnuteľnosti určenej na podnikanie do distribučnej siete plynu trvá zväčša 6 mesiacov. Odporúčame vám preto začať v dostatočnom časovom predstihu.

Pre pripojenie vašej nehnuteľnosti sú potrebné 3 kroky:

Placeholder
Uzavriete zmluvu o PRIPOJENÍ s distribútorom
Placeholder
Podpíšete zmluvu o DODÁVKE plynu s VSE
Placeholder
Montáž meradla

Uzavriete zmluvu o pripojení s distribútorom

Uzavrite Zmluvu o pripojení s distribútorom plynu SPP - Distribúcia.
Po splnení všetkých technických podmienok distribútora a uzatvorení zmluvy o pripojení nasleduje uzatvorenie zmluvy o dodávke s VSE.Kontaktujete nás prosím, aspoň 1 mesiac pred plánovaným začiatkom odberu.

Podpíšete zmluvu o DODÁVKE plynu s VSE

Pre uzavretie zmluvy o dodávke plynu si pripravte:

  • Zmluvu o pripojení, ktorú ste uzavreli s SPP-Distribúcia

       Údaje do zmluvy, dôležité najmä pri komunikácii mailom:
         •   IČO, IČ DPH, DIČ,
         •   Číslo účtu a kód banky


      Ostatné dokumenty, podľa Vašej situácie:
        a)  Ak zmluvu uzatvára nájomca - nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti
        b)  Plnomocenstvo ak podpis Zmluvy o dodávke vybavuje osoba, ktorá nemá oprávnenie konať za spoločnosť

Ako môžete požiadať o uzavretie zmluvy?

O uzavretie zmluvy môžete požiadať aj nasledujúcimi spôsobmi:
 

Montáž meradla

Po podpise zmluvy o dodávke podajte žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla v SPP - Distribúcia.

Po montáži plynomera môžete na vašom odbernom mieste využívať plyn. Zároveň vám pošleme informácie o platbách a ďalšie užitočné informácie od VSE.