Formálne a administratívne zmeny

Formálnou alebo administratívnou zmenou sa rozumie:

  • zmena obchodného názvu, ak sa nemení právny subjekt,
  • zmena právnej formy spoločnosti (resp. zmena zápisu v obchodnom registri, bez zmeny IČO),
  • zmena, resp. pridelenie IČ DPH odberateľovi (oznámenie, že je platcom DPH),
  • zmena korešpondenčnej, štandardnej adresy (zmena adresy právneho subjektu, sídla spoločnosti, trvalého bydliska v prípade živnostníkov) bez zmeny právnej subjektivity,
  • zmena štatutárneho zástupcu.

Zmenu údajov je nám potrebné nahlásiť čo najskôr prostredníctvom týchto kontaktov: