Denník odpočtov

Vďaka funkcii Denník odpočtov v našej online zákazníckej zóne Moje VSE, si viete pravidelne sledovať Vašu spotrebu v domácnosti a skontrolovať správnosť výšky Vašich záloh.
Zároveň Vám vo Vašom profile zobrazíme tzv. TDO krivku, ktorá nepredstavuje Vašu presnú spotrebu, ale historicky zistené a spriemerované spotreby skupín odberateľov, s podobným odberom.

Aby ste si mohli overiť výšku Vašich záloh,je potrebné si najprv sa prihlásiť alebo vytvoriť si účetv Moje VSE.